WE WISH TO COMMUNICATE WITH YOU

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

Get social!

Sociala Medier

SMM står för Social Media Marketing och handlar om marknadsföring via olika sociala medier på webben. Primärt fokus för marknadsföring i sociala medier är att synas så bra som möjligt gentemot rätt målgrupp på olika sociala nätverk.

Marknadsföring av sociala medier

Att ha koll på alla sociala kanaler som idag finns på internet och veta var just er målgrupp rör sig är en tuff uppgift för de flesta organisationer. Vi har koll på alla olika sociala medier och kan marknadsföringsmöjligheterna hos dessa. Vi är inte rädda för att ge råd om hur ni bör bemöta kritik och kommunicera i sociala medier för att vårda ert varumärke. Avantime arbetar även med Social Media Monitoring och övervakar utvecklingen i samtliga nedanstående kanaler:

 • Sociala nyhetsportalerSocial media
 • Sociala nätverks-communities och intranät
 • Användargenererande innehållssajter
 • Bloggar och bloggverktyg
 • Mikrobloggar
 • Sociala bokmärkessajter
 • De största sociala sajterna Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Pinterest, Youtube
 • Nischade och ämnesinriktade nätverkssajter
 • Nyckeltal för sociala medier som social synbarhet, spridning, demografi, interaktioner, video analys Kloutscore mm
 • Vi har också kontor i Kina där man använder andra sociala kanaler

 

Vanliga frågeställningar

Vi hjälper ofta våra kunder med att svara på frågeställningar inom SMM. Nedan redovisas några av de vanligaste.

 • Hur stor budget ska vi lägga på marknadsföring i sociala medier och vilka medier är mest lönsamma för min webbplats?
 • Vilken roll ska marknadsföring i sociala medier ha i min digitala marknadsmix?
 • Hur ser våra konsumenters attityd till sociala medier ut?
 • Vilka beteenden kan man se i de sociala medierna och vilka passar vår verksamhet?
 • Hur många människor har tagit till sig och använder sociala media?
 • Hur lyckas man med en viral marknadsföringskampanj?
 • Hur upptäcker vi vad som sägs om oss i de sociala medierna och hur agerar vi utifrån det?
 • Vilka nyckeltal ska vi använda?

 

Uppföljning av social media med webbanalys

Som en röd tråd genom alla områden så använder vi webbanalys för att mäta och följa upp resultatet av varje marknadsaktivitet. Vi tycker inte om att gissa, utan föredrar att veta. Till vår hjälp använder vi en mängd olika statistikverktyg som tar fram den data vi behöver som underlag för att ta rätt beslut. Vi arbetar även med att ta fram nyckeltal specifikt i de sociala kanalerna och med begrepp som

Utbildning marknadsföring i sociala medier

En stor del av Avantimes arbete präglas av kunskapsöverföring. Områdena vi arbetar inom är antingen nya eller utvecklas snabbt. Vi håller därför seminarier, föreläsningar, utbildningar och kurser inom marknadsföring i sociala media. Hör gärna av dig så anpassar vi en utbildning efter just era behov och önskemål.