Skip links

ÅF ONE – nytt verksamhetssystem för process- och uppdragshantering

Avantime har levererat ett helt integrerat, webbaserat system för process- och uppdragshantering åt ÅF i Microsoft Sharepoint Server 2007 (MOSS).

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. De erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. De är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning.

ÅF har idag cirka 4 000 medarbetare med bas finns i Europa, men verksamheten och kunderna finns i hela världen.

ÅF ONE, som systemet heter knyter ihop process-, projekt-, uppdrag-, förändrings- och förbättringshantering i en och samma webbapplikation. Dessutom är hela plattformen integrerad mot ett koncerngemensamt ekonomisystem.

– Vi är mäkta stolta över att ha levererat systemet på 75 procent av budgeterad tid, med fler funktioner och till ÅF globalt i stället för endast Norden, som var den ursprungliga tanken, säger Erik Klusell, VD för Avantime.

– Microsofts produkter i kombination med våra innovativa idéer om process- och projekthantering har återigen visat sig på styva linan. Uppdraget från ÅF var tydligt; projektet skulle vara ”State of the art” och det har man också fått, fortsätter Erik.

För mer information kontakta

Erik Klusell, 08-599 090 22