Skip links

Att räkna hem ett intranät

Att sociala intranät är hetare än någonsin känns som att vi fick bekräftat under de två dagar vi just tillbringat på Intranätdagarna i Stockholm. Fenomenet sociala medier som har förändrat hela vårt sätt att kommunicera med varandra har på senare tid även gjort sitt intåg i organisationers intranät. Och totalt revolutionerat internkommunikationen.

Många tycker att det förvisso verkar hyvens och trevligt att kunna ha en öppnare dialog med sina kollegor, men den utmaning som många verkar stå inför är hur införande av ett modernt intranät med sociala funktioner kan motiveras för beslutsfattare och hur man kan räkna hem sin investering. En del besökare på konferensen ansåg att vara social är något man är med sina vänner, och det man som företag behöver är att kunna informera medarbetare. Att få folk att prata med varandra anser de vara sekundärt. Dessa resonemang fick oss att känna att det är många som missar själva poängen med sociala funktioner. Att det handlar om så mycket mer än att prata och ha trevligt med varandra för trivselns skull.

Framtidsanalytikern Troed Troedsson berättade under konferensen om hur konkurrensen i dagens informationssamhälle har ökat drastiskt på senare år. Den genomsnittliga kunskapsnivån är avsevärt mycket högre än tidigare och vinstmarginaler pressas allt hårdare. Företag med tidigare ohotade marknadspositioner kan inte längre sitta och vara ”fat and happy” och leva på gamla meriter. Det enda sättet för organisationer att överleva i konkurrensen är att vara innovativa lärandeorganisationer i konstant rörelse.

Social Business Evangelist Louis Richardson från IBM berättade om hur denna utveckling har påverkat organisationsstrukturer. Han förklarade att i steg med att företag anpassas till det föränderliga klimatet går utvecklingen från organisationer, där man har sin arbetsbeskrivning och titel, till organismer, där alla bidrar med idéer och hjälper varandra där det behövs. Som exempel på detta berättade han när han på sin semester i sitt frånvaromeddelande hade skrivit att han inte kommer att öppna mailen under sin frånvaro, och alla mail han skulle få under perioden skulle raderas olästa när han kom tillbaka. Ville de honom något under semestern uppmanades kollegor att skriva på hans profil på intranätet. När han kom tillbaka hade han sett att alla frågor till honom på sin vägg hade besvarats av kollegor på bara några minuter.

Intranätets roll i denna utveckling kan förklaras i studier som gjorts av såväl vår kund Sveriges Radio som Danske Bank, Malmö stad och Svenska Spel. De har alla gjort undersökningar före och efter införandet av sociala intranät och statistiken talar sitt klara språk. Resultaten visar på att deras intranät har lett till:

  • Färre möten
  • Mindre e-postande
  • Ökat kunskapsutbyte och samarbete
  • Snabbare informationsvägar

Medarbetare kan helt enkelt i större utsträckning fokusera på värdeskapande aktiviteter i stället för vad man inom LEAN benämner som slöserier, det vill säga administrativa uppgifter som inte skapar nytta utan snarare är nödvändigt ont. Och lättare samarbeta med varandra.

Social informationsstruktur på intranät handlar inte om att det skall vara trevligt. Att det är trevligt är bara en bonus. Det handlar om att öppna upp informationsvägar mellan kollegor, snabba upp flöden i syfte att främja innovation och effektivitet. Eller för att tala klarspråk, att etablera en informationsstruktur som gör att du kan bibehålla en marknadsposition. För vilken beslutsfattare är inte en sådan investering motiverad?

Vill du veta mer om Team Performance?

KONTAKTA OSS

Erik Nettelbrandt

HEAD OF PERFORMANCE

erik.nettelbrandt@avantime.se

Philip Åkerbäck

DIGITAL MARKETER

philip.akerback@avantime.se