Skip links

Avantime Connect förbättrar Cloettas interna kommunikation och samarbete

Med varumärken som Läkerol, Kexchoklad och Malaco är Cloetta  ett av nordens ledande konfektyrföretag. Sammanslagningen med LEAF 2012 skapade dock problem i form av splittrad kommunikation och samordning fördelat över flera olika och äldre intranät. Behovet av en samlad plattform för kommunikation och styrning av företagets olika delar blev snart väldigt tydlig. 

“Att valet föll på Avantime beror framför allt på att de har ett färdigt koncept i form av en paketlösning som redan används av många av Avantimes befintliga kunder, men också deras erfarenhet av att leverera globala intranät för börsnoterade bolag”, säger Jacob Broberg, Informationsdirektör på Cloetta.

Paketlösningen Jacob talar om heter Avantime Connect.

Vad är Avantime Connect?

Avantime Connect är ett add-on till SharePoint 2013 och ger ett komplett intranät som kombinerar personaliserad information och dokumenthantering med moderna sociala funktioner. Avantime Connect kan dessutom integreras med andra existerande system för att förbättra processer och flöden genom att erbjuda en tydlig, visuell överblick. Det sociala intränatet är lätt att implementera och det enkla gränssnittet underlättar övergången för nya användare. Sammantaget leder Avantime Connect till förbättrad transparens samt ett ökat samarbete och lärande bland medarbetarna.

På våra Case-sidor kan du läsa mer om varför Cloetta valde just Avantime och hur man använder Avantime Connect för att förbättra processer och internkommunikation.