Skip links

Avantime Connect förbättrar Cloettas interna kommunikation och samarbete

Med varumärken som Läkerol, Kexchoklad och Malaco är Cloetta  ett av nordens ledande konfektyrföretag. Sammanslagningen med LEAF 2012 skapade dock problem i form av splittrad kommunikation och samordning fördelat över flera olika och äldre intranät. Behovet av en samlad plattform för kommunikation och styrning av företagets olika delar blev snart väldigt tydlig. 

”Att valet föll på Avantime beror framför allt på att de har ett färdigt koncept i form av en paketlösning som redan används av många av Avantimes befintliga kunder, men också deras erfarenhet av att leverera globala intranät för börsnoterade bolag”, säger Jacob Broberg, Informationsdirektör på Cloetta.