Skip links

BRANSCHER

Tjänsteföretag - Branscher - Avantime

Tjänsteföretag

Att arbeta med olika typer av branscher är något som alltid har varit en självklarhet för Avantime. Vi arbetar med att digitalisera företag vilket gör att det inte finns någon begränsning då vi ser möjligheter i alla branscher. Tjänsteföretag som vi arbetar med är bland annat advokatbyråer och IT-företag där vi skapar en unik framgångsplan för att ge dem en hjälp på vägen att bli marknadsledande.

Finans

Sedan Avantime grundades har vi arbetat med olika företag inom finans med att implementera digitala strategier. Vi har kunder som är fondförvaltare, privatägda och digitala banker samt försäkringsföretag. Avantimes konsulter är vana att specialanpassa sina strategier så att det passar respektive finansföretag.
Finans - Branscher - Avantime
Fastigheter - Branscher - Avantime

Fastigheter

Avantime har under flera år byggt upp en unik kompetens gällande mäklartjänster för bostäder på både säljar- och köpsidan. Utöver detta har vi ett flertal intressanta kundcase inom lokal och bostadsuthyrning. När det kommer till digital affärsutveckling inom detta område har vi en unik särställning på marknaden.

Telekom

Inom telekom arbetar Avantime bland annat med design, marknadsföring, utveckling och AI. Vi har kunder där vi bygger intranät, appar och deras digitala plattformar inom telekombranschen. Avantime hjälper sina kunder från att planera startfasen till lansering och sedan supportering, vilket är möjligt då vi har utvecklare på plats som är med i alla projekt.
Telekom - Branscher - Avantime
Resa och Turism - Branscher - Avantime

Resa & Turism

Vi har arbetat i framgångsrika digitala uppdrag för stora hotellkedjor, turistbyråer, kryssningar, båttrafik och flygbolag. Våra konsulter har medverkat i ett flertal prisbelönade satsningar. Vi vet vad som kännetecknar en bra kundresa för slutanvändaren.

Offentlig sektor

Vi arbetar i dagsläget med flera olika verksamheter inom offentlig sektor dels genom att tillämpa digitalisering av diverse verksamhet och även för att arbeta med deras förvaltning. Avantime har kompetens inom att arbeta med regioner, kommuner och även statligt där vi har en gedigen erfarenhet.
Offentlig sektor - Branscher - Avantime
Intresseorganisationer - Branscher - Avantime

Intresse-
organisationer

Avantime har erfarenhet av att arbeta med olika typer av intresseorganisationer där både medlemmarnas lojalitet och den allmänna opinionen påverkar deras framgång. Vi arbetar med diverse olika insamlingsorganisationer samt partier för att utveckla deras digitala arbete.

Detaljhandeln

Våra konsulter har en lång erfarenhet av att hjälpa olika företag inom detaljhandeln att sälja konsumentvaror och tjänster till sina kunder. Vi skapar en ökad varumärkeskännedom och framgångsrika lösningar som leder till ökad konvertering och en växande affär.
Detaljhandeln - Branscher - Avantime
Medlemsorganisationer - Branscher - Avantime

Medlems-
organisationer

Avantime har lång erfarenhet av att arbete med olika former av medlemsorganisationer. Det rör sig om allt från idrottsföreningar till organisationer inom både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan. Gemensamt är att nyrekrytering och hantering av befintliga medlemmar är viktiga arbetsområden.