Do you have the guts to call one of our pathfinders?

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

EPiServer uppgradering

Relativt ofta kommer större uppdateringar av EPiServer. Licensmässigt är dessa nya EPiServerversioner kostnadsfria för dig som kund om den årliga mjukvarukostnaden betalas. Själva uppgraderingsarbetet kommer dock att innebära ett projekt. Som ledande EPiServerpartner och konsult inom EPiServer hjälper Avantime dig att uppgradera din webbplats.

Hur stort uppgraderingsprojektet är beror på flera saker. Ju äldre version av EPiServer man har och ju fler anpassningar som gjorts desto större blir uppgraderingsprojektet. Avantime har uppgraderat ett stort antal externa webbplatser och intranät baserade på EPiServer 3, EPiServer 4, EPiServer 5 och EPiServer 6 till högre versioner.

För att kunna utnyttja ny funktionalitet i nya versioner av EPiServer är det mycket viktigt att din EPiServerwebbplats är byggd enligt de standarder som EPiServer ställt upp så att uppgraderingar ska ske så friktionsfritt som möjligt. Om du samarbetar med Avantime innebär uppgraderingar och nya versioner av EPiServer normalt inga stora projek eftersom Avantime alltid utvecklar webbplatser enligt de standarder som EPiServer är baserat på.

I och med att webbplatsen är byggd ”the epiway” går uppgraderingen lätt och smidigt. Du som redaktör och ansvarig för webbplatsen får direkt tillgång till den nya funktionaliteten utan att behöva betala onödiga konsulttimmar för att fixa till anpassningar som inte följer EPiServers standarder. Detta arbetssätt garanterar låga förvaltningskostnader och möjlighet att lägga er budget på utveckling av ny funktionalitet och nya tjänster för era besökare i stället för att endast förvalta tidigare funktionalitet.

Avantime upprättar normalt ett support- och serviceavtal med kunder i samband med att webbplatsen levereras. Detta omfattar löpande arbete, vidareutvecklingsarbete, uppgraderingar, support etc. För mer information läs vidare under förvaltning och support.

Uppgradera och byta till EPiServer

Att byta system från ett annat webbpubliceringssystem till EPiServer innebär normalt en hel del redaktionellt arbete. Med Avantimes migreringstjänster görs detta arbete helt maskinellt, vilket gör att du och din organisation kan koncentrera er på andra viktiga uppgifter under migreringsprocessen.

Kontakt kring uppgradering av EPiServer

Hör av dig via vår kontaktsida eller ring direkt till Cedrik Leijon på 08-599 090 26.