Skip links

Genom åren har vi i våra integrationslösningar länkat samman affärskritiska verksamhetssystem med både interna och externa kommunikationsplattformar för bland annat uppdragsgivare som DNB NOR, Vision och Electrolux.

 

Integrationslösningar

 

De tjänstelager vi levererar hanterar integrationer mellan produktdata i affärsystem med företags externa eller interna kommunikationsplattform såsom webbplats, intranät, CRM-system och mobila applikationer. Under åren har vi byggt upp en god erfarenhet inom såväl skräddarsydda WCF och REST integrationer som standardiserade lösningar baserat på SharePoint Business Connectivity Services (BCS)

 

Inlägget finns också på: Engelska

Leave a comment

Name

Website

Comment