Skip links

Ett väl fungerande intranät är grundbulten i en organisations internkommunikation och kan innebära stora effektiviseringsvinster särkilt för medelstora och stora företag. Avantime utvecklar intranät och extranät som fungerar som arbetsverktyg snarare än webbplatser med statistk information.

Intranätet möjligör en gemensam kommunikationsplattform för nyhetsflöden och delning av  information, dokument och processer samt samarbetsytor för olika arbets- och projektgrupper. Intranätet kan även integreras med system för dokument- och ärendehantering, e-arkivering och kunskapsbanker och blir på så sätt ett naturligt arbetsredskap för dina medarbetare.

Avantime har lång erfarenhet av att utveckla avancerade systemintegrationer och professionella intra- och extranät baserade på SharePoint (On premise och SharePoint Online/Office365), Podio, WordPress/BuddyPress och EPiServer.

Vi hjälper dig att realisera  lösningar för ökat samarbete och effektivitet. Vid frågor hör av dig via vår kontaktsida.

Intranät och sökmotorer

På intranätet har man ofta stort behov av att kunna hitta både information och personer. Via Avantimes breda erfarenhet av sökmotorer förser vi våra intranätslösningar med effektiva interna sökmotorer som snabbt levererar sökresultat som följer den rättighetsnivå användarna har.

Intranät och uppföljning/webbanalys

Avantimes webbanalyskonsulter arbetar med många ledande organisationer och deras intranät. Tillsammans sätter vi upp mål och nyckeltal som svarar upp mot de verksamhetsmål som organisationen har på interkommunikation och intranätet. Vi följer dessa nyckeltal och förbättrar intranätet med webbanalysen som grund. Läs mer om Avantimes webbanalysarbete.

Skillnaden mellan intranät och extranät

Ett extranät är en samarbetsportal som erbjuder samma funktionalitet som ett intranät men som är anpassat för externa intressenter såsom kunder, samarbetspartners och leverantörer. Plattformarna ovan passar till både intranät och extranät eller kombinationer av dessa

Inlägget finns också på: Engelska

Leave a comment

Name

Website

Comment