Skip links

Avantime Connect är ett socialt intranät baserat på en standardversion av Microsofts SharePoint 2013 kompletterat med flera färdiga intranätsmoduler som gör att man kan vara igång på två veckor.

ATC, Avantime Connect, socialt intranät baserat på SharePoint 2013

Många upplever att SharePoint ”out of the box” inte är enkelt att arbeta med. Så fort man ska göra någon form av anpassning blir det snabbt kostsamt. Avantime är Microsoft Gold-partner och har tagit sin samlade kunskap kring intranätsutveckling från de senaste 10 åren och paketerat detta som ett add-on till SharePoint 2013. Våra uppdragsgivare sparar mycket tid samtidigt som man får en kostnadseffektiv lösning.

Med ett socialt intranät kan man enligt McKinsey öka produktiviteten inom organisationen med över 20% (Källa: The social economy: Unlocking value and productivity through social tecnologies).

Most importantly, we find that social technologies, when used within and across enterprises, have the potential to raise the productivity of the high-skill knowledge workers that are critical to performance and growth in the 21st century by 20 to 25 percent.

Detta uppnås genom samarbete, informationsdelning, hög sökbarhet  och strömlinjeformning av verksamhetsprocesser.

The greatest benefits will be realized by organizations that have or can develop open, non-hierarchial, knowledge-sharing cultures.

Avantime Connect är utformat för att lösa denna utmaning på ett innovativt och unikt sätt. Allt innehåll som genereras via Avantime Connect strömlinjeformar informationsflöden och verksamhetsprocesser.

Istället för att använda och leta i olika system så arbetar man via en central punkt. All information sprids till rätt personer, i rätt tid och med rätt innehåll. Kunskapsdelning, sökbarhet och närhet till information får en ny innebörd.

Färdigt applikationsramverk

Avantime Connect är ett färdigt applikationsramverk med tonvikt mot informationsdelning, verksamhetsledning med processvisualisering. Ramverket ger en uppsättning av färdiga och beprövade applikationskomponenter som ett add-on till Microsoft SharePoint 2013 Standard Edition.

Egen grafisk profil

Bland det unika i Avantime Connect-leveransen är, förutom att det går snabbt att implementera, att man får en egen visuell grafisk profil för verksamheten och en mängd användbara intranätsfunktioner som inte finns i SharePoint som standard.

Styrkorna i Microsoft SharePoint 2013 som till exempel kraftfull sökmotor, dokumenthantering och projektfunktioner får man ”out of the box”.

Lätt att integrera

Efter implementation, konfiguration och anpassning till organisationens krav, så är Avantime Connect ett kostnadseffektivt helt färdigt intranät med intuitiva sociala funktioner, informationsspridning och samarbetsverktyg integrerade med verksamhetens övriga Microsoft infrastruktur.

Avantime Connect är även en utmärkt grund för vidareutveckling av verksamhetsspecifika lösningar inom SharePoint 2013 samt integrationer med externa system. Genom att låta operativa flöden integreras och bli en naturlig del av intranätet är det möjligt att skapa ännu snabbare och effektivare processer.

Drifta i molnet eller på egna servar

Avantime Connect är flexibelt vad gäller driftsmiljöer. De flesta väljer numera att använda Microsofts molntjänst Azure, men Avantime Connect kan även installeras på egna servrar (on-premise).

Microsoft One Strategy

Avantime Connect med tillhörande verksamhetsledningssystem Avantime Process följer ”Microsoft One Strategy”. Det innebär att samtliga Microsoft-relaterade produkter blir fullt integrerade via en inloggning (Active Directory) som ger access till mail, kalendrar, socialt samarbete, online meetings (Lync) samt dokumenthantering med fullt stöd för Office-produkterna.

Några ord från en användare

Lyssna till Jacob Broberg på Cloetta, en av många nöjda användare av Avantime Connect.

SharePoint Online och Office365

Om din organisation har investerat och gått över till Office 365 eller funderar på att gå över så är det inget hinder för att få ett effektivt och lättanvänt socialt intranät.

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret om du vill veta mer om hur du också kan komma igång med ett socialt intranät baserat på SharePoint 2013,  eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Linus Norman
Digital Strategist
+46 70 795 04 22
linus.norman@avantime.se

Cedrik Leijon
CEO, Founder & Partner
+46 709 536 73
cedrik.leijon@avantime.se

Inlägget finns också på: Engelska