Do you have the guts to call one of our pathfinders?

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

Unily – socialt intranät i molnet baserat på SharePoint Online & Office365

Unily är ett färdigt ramverk för sociala intranät baserat på SharePoint Online som är en del av Office365.  Unily är utvecklat av ett engelskt företag som heter Brightstarr. Avantime är partner och generalagent för Unily i Norden.

Iterativa och agila implementationsmetoder gör att Unily snabbt kan anpassas till olika verksamheter och möjliggör  snabba implementationstider.

Office365 , Yammer och SharePoint Online

I Unily aggregeras grundfunktionaliteten som finns i Office365 , Yammer och SharePoint Online. Att använda dessa verktyg separat ger ofta inte så stora fördelar. Därför har omfattande resurser lagts på att kombinera och sammanföra dessa verktyg och samtidigt förbättra användarupplevelsen, lyfta kärnfunktioner, tillgänglighet, skalbarhet och aggregerad data.

Utöver de funktioner som redan finns och som lyfts till ett attraktivt front-end så har Unily egna funktioner för att förstärka och möjliggöra bra kommunikation och samarbetsmodeller.

unily-tablet-ligg-2

All data sparas i molnet/Office365

Inga funktioner påverkas i SharePoint Online och all data sparas i Office365. Ramverket har fullt mobilstöd med både applikationer och en responsiv design.

On premise vs SharePoint Online

Avantime har själva utvecklat ett standardiserat ramverk för SharePoint 2013 on-premise (se mer om Avantime Connect) som fungerar som ett alternativ till de som ännu inte gått över till eller inte vill använda molnplattformen Office365. Via Unily kan Avantime nu erbjuda ett ramverk för sociala intranät i värdklass baserat på SharePoint Online och Office 365.

Mer information och kontakt – Unily

För fullständig specifikation och lista av features läs vidare om Unily på Unily.com.

Om du har frågor kring Unily, SharePoint Online, Office365 eller sociala intranät hör av dig till Cedrik Leijon på cedrik.leiljon@avantime.se eller 070-953 67 37. Du kan även använda kontaktformuläret nedan så hör vi av oss till dig!