Skip links

Microsoft SharePoint är en av världens mest använda portalplattformar. Dess styrka ligger bland annat i dess starka band till Office-paketen och övrig Microsoftteknik. SharePoint förkortar ledtider genom att erbjuda ett brett utbud av standardiserade komponenter men är även med sin .Net baserade arkitektur en utmärkt plattform för skräddarsydda lösningar.

Avantimes styrka ligger i vår kunskap att kunna kombinera dessa två egenskaper. Vi har många certifierade och erfarna SharePointkonsulter som dagligen bygger effektiva och användarvänliga portallösningar, processstöd, CRM-system och webbtjänster baserade på detta SharePoint.

SharePoint kan anpassas i det oändliga och lämpar sig för många användningsområden. Läs mer om hur det kan användas för till exempel intranätärendehanteringssystem och dokumenthanteringssystem.

Läs gärna hur vi har hjälpt andra kunder som exempelvis Cloetta, Sveriges Radio och Nobia med intranät baserade på Avantime Connect eller andra SharePointlösningar.

EPiServer och SharePoint

Förutom SharePoint arbetar Avantime med webbpubliceringssystemet EPiServer. Vi är experter på att kombinera dessa två plattformar genom att integrera dem med varandra och på så sätt dra nytta av de individuella styrkorna hos båda systemen. På så sätt kan vi optimera webbplatsens funktionalitet, samtidigt som vi underlättar det administrativa arbetet med att hantera strukturerad data. I dessa hybridlösningar använder vi EPiServer som presentationslager och SharePoint används för att hantera strukturerad data.

Strukturerad data är all typ av information som är repetitiv och som det finns stora mängder av. Några exempel på strukturerad data är bilder, produkter, medlemmar, rutinbeskrivningar, ärenden eller dokument.

Som redaktör eller innehållsansvarig arbetar man i SharePoint med den strukturerade informationen. All information, både ostrukturerad och strukturerad, visas via EPiServer. Besökaren märker aldrig att det är två system som förser denne med information.

Om du har frågor om hur SharePoint kan användas för att stärka din organisation och förbättra/förenkla processer ring Cedrik Leijon på 08-599 090 26 eller hör av dig via vår kontaktsida.

Inlägget finns också på: Engelska

Leave a comment

Name

Website

Comment