Do you have the guts to call one of our pathfinders?

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

SharePoint dokumenthanteringssystem

Dokumenthantering är en viktig del av webbplattformen SharePoint. SharePoints dokumenthanteringssystem ger dig som användare en bättre kontroll över versionshantering och det finns en versionskontroll som ser till att inte flera personer ändrar i ett dokument samtidigt.

Det går också att styra ifall användarna måste spara ett dokument med hjälp av metadata (exempelvis kan man göra så att användaren måste ange vilken kund dokumentet gäller när han/hon laddar upp ett nytt dokument). Dokumenten är 100 procent sökbara på både metadata samt innehåll. Det går även att sätta upp mallar för exempelvis offerter.

Funktioner i SharePoint dokumenthanteringssystem:

  • Versionshantering inklusive versionskontroll
  • Metadata (för att styra att dokument sparas korrekt)
  • Bra sökbarhet
  • Möjlighet lagra mallar (exempelvis offertmallar)

SharePoints dokumenthanteringssystem är bara en av alla tillämpningar som kan göras med SharePoint. Webbplattformen kan även användas för intranät och ärendehanteringssystem.

Kontakt SharePoint som dokumenthanteringssystem

Om du har frågor kring hur SharePoint kan användas som dokumenthanteringssystem ring Cedrik Leijon på 08-599 090 26 eller hör av dig via vår kontaktsida.