Do you have the guts to call one of our pathfinders?

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

SharePoint intranät

Både stora och små företag och organisationer har stor nytta av intranät som ett arbetsverktyg att dela information. Ett intranät ska inte bara vara en kommunikationskanal, liknande en extern webbplats med statisk information för företagets anställda utan det ska vara ett arbetsverktyg.

Avantime levererar proffsiga intranät byggda på webbplattformen SharePoint från Microsoft som präglas av sociala funktioner och att man arbetar via intranätet.

Avantime Connect och Unily – företagets sociala intranät

Avantime har paketerat åratal av erfarenhet och utvecklat ett add-on till SharePoint 2013 on premise som kallas Avantime Connect. Vidare är vi generalagent i Norden för Unily från engelska Brightstarr.

Både Unily och Avantime Connect är färdiga applikationsramverk som förutom SharePoints vanliga styrkor som integrerad sök, dokumenthantering och koppling till Microsoft Office innehåller en rad effektiva funktioner som tillsammans utgör ett fullödigt socialt intranät.

Avantime Connect är baserat på SharePoint 2013 on premise och Unily är baserat på SharePoint Online och Office 365. Båda plattformarna kan implementeras mycket snabbt efter en förstudie vilket gör att man på mycket kort tid kan vara igång med sitt nya sociala intranät. Läs mer om Avantime Connect och Unily.

Anpassningar SharePoint Intranät

SharePoint lämpar sig utmärkt för intranät och kan anpassas för att möta företagets specifika behov. Ni arbetar med färdiga mallar som kan anpassas efter era processer. SharePoint har många interaktiva funktioner som diskussionsforum, undersökningar, Wikis, kalender och anslagstavla, men det är Avantimes unika sociala funktioner som skapar utrymme för snabb och interaktiv informationsdelning.

Det är lätt att dela och arbeta med dokument i SharePoint via de inbyggda funktionerna för dokumenthantering. Genom att användarna måste checka ut ett dokument för att kunna arbeta med det, säkerställer det att det bara är en person som arbetar med ett dokument åt gången och att det alltid är den senaste versionen som finns sparad på intranätet.

Alla kan redigera och bygga upp sidor i SharePoint, även om man lätt kan begränsa vad användarna får göra på intranätet. Redigeringen av sidor är mycket enkel – de flesta behärskar SharePoint efter någon timmes genomgång.

SharePoint är integrerat med Microsoft Office och Outlook, vilket gör att ni kan överföra filer till systemet med dra- och släppmetoden och att ni till exempel kan ställa in så att ni ser intranätets kalender i Outlook.

Funktioner som ingår i ett intranät ”out of the box” byggt på SharePoint:

  • Kontakter
  • Dokumenthantering
  • Webbaserade kalendrar
  • Tidrapportering
  • Projekthantering
  • Ärendehantering
  • Nyheter
  • Blogg
  • Bildbibliotek

Att använda SharePoint för intranät är bara en av alla tillämpningar som kan göras med SharePoint. Webbplattformen kan även användas som till exempel ärendehanteringssystem och dokumenthanteringssystem.

Kontakt Intranät SharePoint

Om du har frågor kring hur SharePoint kan användas som ett socialt intranät och/eller frågor kring egen drift/molnlösningar kontakta Cedrik Leijon på 08-599 090 26 eller hör av dig via vår kontaktsida.