WE WISH TO COMMUNICATE WITH YOU

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

Ta rätt beslut från början!

Förstudier

Vi vågar påstå att en väl genomförd förstudie i många fall är ett oumbärligt strategiskt underlag för att fatta rätt beslut inför en digital satsning. Med hjälp av vår väl beprövade projektmetodik kan vi hjälpa er att kartlägga era förutsättningar och behov för att sedan ta fram en lösning som passar just er verksamhet och affärsbehov. Vår metodologi är oberoende av teknisk  lösning och lämpar sig väl för förstudier gällande såväl EPiServer som SharePoint eller andra plattformar.

 Förstudie och Behovskatalog

 

Förstudie och behovskatalog

Våra förstudieprojekt följer en strukturerad workshopmetodik som består av fyra steg. I workshopfasen bearbetar våra specialister inom varje affärsområde era behov samt krav och identifierar sedan behov och koncept, struktur, funktioner, wireframes, personas och design. Dessa element samlas i en så kallad behovskatalog som används som beslutsunderlag och målbild för det kommande projektet.