Do you have the guts to call one of our pathfinders?

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

Avantime Helpdesk- SharePoint

Avantime är en digital fullservicebyrå med lång erfarenhet av att producera intranät och verksamhetssystem i SharePoint. Vi på Avantime Helpdesk har därför stor insikt i hur våra kunder arbetar med systemet och får dagligen svara på supportfrågor som i huvudsak brukar omfatta:

  • Hur kan man effektivisera/använda SharePoint och alla dess möjligheter fullt ut?
  • Hur ska vi arbeta med dokument, listor och uppgifter?
  • Hur får man integration med MS exchange att fungera?
  • Kan jag ha unika rättigheter på enstaka bibliotek och dokument?
  • Hur fungerar publicering och versionshantering?
  • Hur skapar man ett godkännandeflöde?

Avantimes färdiga applikationsramverk/add-on till SharePoint, Avantime Connect, gör att man mycket snabbt kan installera och använda ett färdigt, designat socialt intranät. Vår Helpdesk/supportavdelning arbetar dagligen med flera uppdragsgivare som använder detta system.

Möjligheterna med SharePoint är många och av erfarenhet vet vi att om man inte frågar så är det svårt att utvecklas och risken att man fastnar i gamla hjulspår är överhängande.

Vid våra återkommande förvaltningsmöten samt med den dagliga support och rådgivning vi ger våra kunder via Avantime Helpdesk hjälper vi våra kunder  med både stora och små frågor. Innebär  frågan en koduppdatering så tar vår förvaltningsprocess vid. Tack vare den rådgivning och iteration Avantime Helpdesk  gjort med kunden innan kan förvaltningen arbeta effektivt och ni som kund får alltid ett estimat samt preliminärt leveransdatum innan påbörjat arbete.

Vi på Avantime Helpdesk har under åren stött på de flesta frågor man kan ha gällande SharePoint, oavsett vilka roller frågorna berör. Vi har även stor erfarenhet av att samarbeta med kundens IT-avdelning eller ServiceDesk  samt anpassa oss efter de olika förvaltningsprocesserna våra kunder arbetar efter.

Välkommen att utmana oss med just din supportfråga.