Skip links

Avantime Management är det affärsområde där projekt tilldelas projektledare och affärsansvarig. Våra projektledare står för den röda tråden genom hela projektet från idé till implementering. Vi tar tillsammans med er och expertis från Avantimes övriga affärsområden fram behovsanalyser, förstudier och kravspecifikationer som fungerar som underlag och stöd genom ett projekts livscykel. Vår arbetsprocess är genomarbetad men finslipas hela tiden allteftersom marknaden och kraven på oss som leverantör förändras. Alla projekt är olika och kräver att vår arbetsprocess anpassas efter kundens behov. Vi har en palett av workshops som utvecklats under åren och som vi använder som grund när vi startar upp ett nytt projekt.

Vi arbetar agilt och tycker om variation mellan stora långsiktiga projekt och snabba puckar. Något vi ofta får höra från våra kunder är att vi tänker ett steg längre och ser hela affären. Vi försöker undvika att frågan blir viktigare än svaret. Därför gillar vi att, tillsammans med er, ifrågasätta hur och varför vi ska göra saker. Vi vill inte bygga något som ni inte behöver och sätter alltid användaren i första rummet.

 

Workshops

 

Vi sätter stort värde på och jobbar hårt för att ni alltid ska ha lätt att nå oss. I större projekt sitter projektledaren ofta ute hos kunden någon dag i veckan. Kommunikationen går snabbare och vi får en djupare förståelse för hur det vi driver kommer att påverka er vardag.

För oss precis som för våra kunder så är det lika viktigt att det vi har utvecklat fungerar i verkligheten med verkliga användare. Tillsammans med kunden utvärderar, dokumenterar och anpassar vi hela tiden våra produkter och kundens digitala närvaro. Vår förvaltning tar löpande hand om drift och användarfrågor. Dyker det upp större frågor som kräver utveckling så lyfter vi upp det till ett mindre projekt.

 

Inlägget finns också på: Engelska

Leave a comment

Name

Website

Comment