Skip links

Varumärkesstrategin är viktig för alla företag eftersom du aldrig får en andra chans att ge ett första intryck. För de flesta verksamheter sker det första intrycket oftast via webbplatsen och tro oss när vi säger att vi vet att ett gott första intryck är mycket viktigt. Vi hjälper er att ta fram en varumärkesstrategi där vi lyfter och svarar på frågor som; Vilka är ni? Vilka vill ni vara? Hur ser andra på er?

Syftet med varumärkesstrategin är att befästa era tjänster och produkter hos era målgrupper och att kommunicera er identitet utåt.

 

Varumärkeststrategi

 

Nuläge och framtid kring varumärket

Vi arbetar tillsammans med er för att få fram en värdeskapande process där målet är att stärka er varumärkesstrategi. Baserat på affärsprocesser och målgruppsanalys utvecklar vi känslomässigt attraktiva webbplatser som med logisk användbarhet löser besökarens behov på ett sätt som bidrar till att stärka ert varumärke.

Varumärkesstrategin ser på varumärket som en helhet

För att kommunicera varumärket som en helhet och uppfylla era kunders förväntningar bör varumärkesstrategin online matcha varumärkesstrategin offline. En effektiv varumärkesstrategi sträcker sig över samtliga kommunikationskanaler med samma budskap i ”gammelmedia” såväl som digitalt.

Uppföljning av varumärket

Genom att utvärdera statistik och den digitala närvaron kan vi hjälpa till att mäta värdet av varumärket. Med statistik går det att fånga upp trender kring målgruppen som besöker webbplatsen. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information kring det digitala varumärkesbyggandet.

 

Inlägget finns också på: Engelska

Leave a comment

Name

Website

Comment