Do you have the guts to call one of our pathfinders?

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

Inbound Marketing

Inbound marketing är ett delvis nytt att se på digital marknadsföring och försäljning. Inbound marketing gifter ihop olika ”avdelningar” som marknadsföringsavdelningen, informationsavdelningen och försäljningavdelningen. Det handlar om att arbeta som ett team, inte flera.

Hela organisationen behöver arbeta med att utbilda och inspirera kunden för att på sätt skapa värde och förtjäna relationen och uppmärksamheten från kunden. Borta är gamla metoder där man ”stör” kunden med olika i många fall resurskrävande aktiviteter. Det gäller att erbjuda ett värde i det man kommunicerar. Kunden vill ha värde även i kommunikationen.

Den moderna kunden är mer påläst

Kunden söker själv fram informationen i mycket högra grad idag än tidigare. Kunden är mer påläst och behöver inte förlita sig på kunskap från en traditionell säljare. Detta behöver den egna organisationen förstå. Processer behöver anpassas. Det handlar om att förstå kunden och den digitala köpresan som de går igenom innan ett beslut.

Den moderna köpresan och kundens beteende är till stor del digital idag och därmed mycket annorlunda än för några år sedan. Olika digitala verktyg ger mycket stora möjligheter till information och jämförelser.

Säljaren har en delvis förändrad roll i nya digitala köpflöden

Den säljande organisationen och enskilde säljaren sitter idag inte inne på den där unika kunskapen till lika stor del som tidigare. Man måste ta ansvar för köpprocessen på ett helt nytt sätt och anpassa metoder, rutiner och processer efter de nya förutsättningarna. Köpresan är idag till stor del digital och makten över den har förflyttats från den säljande parten till den köpande parten.

Människor köper dock fortfarande av människor och det gäller att veta när kunden är mogen/står inför ett köpmoment där han/hon behöver säljarens hjälp. Det handlar om att förstå kunden och anpassa er marknadsförings- och försäljningsprocess därefter. Med hjälp av systemstöd och processer för att ta hand om den digitala köpresan så har du förutsättningarna. Vinnarna i branchen har ändrat sina beteenden. Hur ser det ut i din organisation?

Skapa värde för kunden

När vi pratar om Inbound marketing så brukar vi säga att det handlar om sätta upp system och processer som hjälper dig att att veta vem du kommunicerar med, hur du bör kommunicera och varför du ska kommunicera på ett specifikt sätt med respektive målgrupp i olika situationer.

Förarbetet är tufft men viktigt

Som i så många andra sammanhang handlar det om att göra ett grundligt förarbete. Utan ett ordentlig grundarbete blir basen i din process och underliggande stödsystem för dåligt och ni kommer inte få ut det som ni vill. Bättre affär, fler kunder, fler avslut etc.

Det handlar alltså om att förstå och veta din målgrupps utmaningar och möjligheter. I grunden handlar det om att skapa värde för din målgrupp – precis som i all annan modern försäljning. Du måste veta, inte gissa.

Inbound marketing en viktig del i ledande företag idag. Säljprocessen är till stor del digital redan och mer flyttar till digitala kanaler. Din säljprocess ska hjälpa kunden vidare även när dina säljare inte är på plats. Det uppnår vi via bra förarbete och ett stödsystem som alltid levererar.

Professionellt systemstöd

Avantimes erfarna konsulter har arbetat med digital marknadsföring, optimering av försäljningsprocesser, webbanalys och målstyrning under decennier. Vi har byggt egna system tidigare, men nu arbetar vi med systemstöd från Hubspot, företaget som uppfann begrepp inbound marketing.

Kontakt kring Hubspot

För mer information kring Avantimes tjänster inom Hubspot, Inbound marketing och Marketing automation kontakta Martin Sandahl (+46702550977, martin.sandahl@avantime.se) eller fyll i formuläret nedan.

Kontakta oss