Skip links

SMM står för Social Media Marketing och refererar till användningen av sociala medier för att marknadsföra och sälja produkter eller tjänster.

Marknadsföring i sociala medier

De sociala medierna är i dag etablerade, effektiva kommunikationskanaler och användningen fortsätter att öka, både bland privatpersoner och organisationer. Avantime har lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med strategi, optimering och kampanjer i sociala medier. Med Avantime som partner får du löpande proaktiva, konkreta råd om mål, mätning och analys av din organisations närvaro i sociala medier.

Utbildning i sociala medier

Avantime erbjuder två utbildningar i sociala medier. Grundkursen riktar sig till kommunikatörer och andra yrkesroller i behov av en grundläggande introduktion till de största sociala kanalerna och dess målgrupper. Utbildningen innehåller även insikter i sociala mediers logik, tonalitet, legala aspekter och handfasta tips. Vår andra utbildning Strategi för sociala medier riktar sig till dig som redan arbetar med social kommunikation och vill utveckla organisationens sociala närvaro ytterligare. Kursens syfte är att lägga grund för strategi, mål och uppföljning samt bidra med ny inspiration. Självklart finns det även möjlighet att boka en anpassad kurs om du har specifika behov. Våra utbildningar präglas av kunskapsöverföring och praktisk workshop-känsla, därav är antalet platser begränsat till sex personer per utbildningstillfälle. Kursdatum presenteras löpande på denna sida.

Vanliga frågeställningar

Vi hjälper ofta våra kunder med att svara på frågeställningar inom SMM. Nedan redovisas några av de vanligaste.

  • Vilka nyckeltal ska vi använda för mål och uppföljning av kommunikation i sociala medier?
  • Vilka kanaler passar min målgrupp?
  • Vilken roll ska marknadsföring i sociala medier ha i min digitala marknadsmix?
  • Hur bevakar vi vad som sägs om oss i sociala medier och hur agerar vi utifrån det?

Uppföljning av social media med webbanalys

Som en röd tråd genom alla områden så använder vi webbanalys för att mäta och följa upp resultatet av varje marknadsaktivitet. Vi tycker inte om att gissa, utan föredrar att veta. Till vår hjälp använder vi en mängd olika statistikverktyg som tar fram den data vi behöver som underlag för att ta rätt beslut. Vi arbetar även med att ta fram nyckeltal specifikt i de sociala kanalerna och med begrepp som

Inlägget finns också på: Engelska

Leave a comment

Name

Website

Comment