WE WISH TO COMMUNICATE WITH YOU

+46 8-599 090 20 /  info@avantime.se

Social Media Monitoring

Sociala medier bara växer och växer. Under de senaste åren har både antalet användare och tjänster ökat enormt. I nuläget är det bland de hetaste ämnena och fler företag satsar på att marknadsföra sig via Sociala medier.

Men sociala medier är mer än en marknadskanal.  Bloggar, mikrobloggar (twitter, bloggy) och communities som Facebook är också kommunikationskanaler där det öppet diskuteras, byts åsikter och erfarenheter. Det finns även plats för företag att både kommunicera och ”lyssna” på användares åsikter.

Hur bör man som företag bevaka den stora sociala media sfären?

För att bevaka den stora sociala media sfären krävs både resurser och kunskap. Sfären är stor och bred och man ska veta vart man ska leta och vad man ska leta efter för att vara effektiv. Det svåraste är kanske att bemöta både bra och dålig kritik utan att få det att se ut som reklam.

Vi som människor har ett annat beteende på internet än vad vi har i verkliga livet och det behövs personer med erfarenhet för att aktivt och effektivt bevaka ditt varumärke. Vi på Avantime Marketing kallar detta för Social Media Monitoring, en övervakningstjänst för att hålla koll på den sociala mediakanalen.

Social Media Monitoring

Avantime Marketing hjälper redan företag och organisationer med Social Media Monitoring. Upplägget för företagen är såklart anpassade efter respektive organisations krav och behov men oftast ser modellen ut så här:

  • Kartlägga målgrupp, communities, bloggar, forum etc.
  • Kontinuerliga rapporter med vad som sägs, vart det pratas om och av vilka (varje dag, vecka, månad)
  • Kvalitativ analys, en analys av det som sagts.
  • Beredskap, bevaka och rapportera till ansvarig på företaget om det kommer upp dålig kritik som ska bemötas professionellt eller bra kritik som man kan ”spinna” vidare på.
  • Rådgivning om hur företagen själva ska bemöta det som sägs på ett professionellt sätt.

Vi har lång erfarenhet av sociala medier, trender och verktyg. Och har sedan uppstart arbetat med Social media marketing. Tillsammans med den erfarenheten och den kunskap vi har från analys skapar vi utarbetade rapporter och metoder.