Skip links

Development

På Avantime Development tar vi koncept och idé till verklighet. Med hjälp av våra certifierade specialister inom SharePoint, EPiServer och .NET kan vi leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra lösningar med milestones och korta ledtider. Vi utvecklar både i Microsoft miljö och i open-source som exempelvis WordPress-plattformar.

Vi är experter på webbutveckling, interaktiva GUIs och mobila lösningar oavsett plattformar som iPhone och iPad (iOS), Android eller Windows Mobile.

Vi har lång erfarenhet av integrationer mot såväl underliggande affärssystem som externa parter såsom Facebook, Google, Flickr och Twitter. Vår yttersta målsättning är att skapa mervärde för våra uppdragsgivare med hjälp av verksamhetsanpassade lösningar.