Skip links

Management

Vi brinner för att hjälpa er att leverera högsta värde till era kunder. På Avantime Management arbetar vi med att kartlägga era processer och flöden och kan genom processanalyser identifiera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter, så att ni vet vart ni ska rikta era resurser.

Tillsammans skapar vi affärsnytta

Tillsammans med er och expertis från Avantimes övriga affärsområden tar vi fram behovsanalyser, förstudier och kravspecifikationer som fungerar som underlag och stöd genom ett projekts livscykel.

Vare sig ni har behov av att stärka den interna eller externa kommunikationen kan vi erbjuda högoptimerade och visuella ramverk för processdokumentation. Vår målsättning är alltid att hjälpa er minska onödiga processteg och slimma administrationshanteringen så att ni kan ägna er åt era kunder.

Vi anpassar vår arbetsprocess efter era behov

Vår arbetsprocess är genomarbetad men finslipas hela tiden allteftersom marknaden och kraven på oss som leverantör förändras. Alla projekt är olika och kräver att vår arbetsprocess anpassas efter kundens behov.

Support

För oss, precis som för våra kunder, så är det lika viktigt att det vi har utvecklat fungerar i verkligen med verkliga användare. Tillsammans med er utvärderar, dokumenterar och anpassar vi hela tiden våra produkter. Vi är även av den starka övertygelsen att en kund eller användare inte får samma support från en extern part än från de som utvecklat systemet.  Därför hjälper vi våra kunder, via vår egna helpdesk, att ta hand om sina kunder, användare och andra intressenter på ett professionellt sätt.