Skip links

Avantimes tjänst – Helpdesk

Helpdesk låter inga frågor förbli obesvarade

För att beskriva vad vi gör och hur vi arbetar så brukar jag säga “tänk på ett sjukhus”. Dit kommer alla personer med olika sorters “åkommor” vare sig det gäller en remiss till en specialist, omvårdnad från en sjuksköterska eller till att träffa en läkare. De blir inskrivna i receptionen och därifrån så skickas de vidare om man inte kunnat hjälpa i första kontakten. Precis så är det hos oss också. Fortsätt läs och ta del av hur vi jobbar med våra kunder, deras kunder och användare.

Effektivitet

Vi vet att när ett ärende kommer in till oss kan frågorna variera alltifrån applikation- till klientproblem och ren okunskap i hur systemet i fråga fungerar eller till en ny beställning. Oavsett vilket så tar våra ”sjuksköterskor” hand om ärendet och skickar det vidare till rätt instans och då är även kompletterande uppgifter ifyllda så att våra utvecklare kan arbeta effektivt med felsökning, svara på frågor som inte kunde besvaras i första skedet och arbeta effektivt med era tilläggsbeställningar.

Kunskapsspridning

Vår process bygger på att vi kontinuerligt får kunskapsspridning i just ert system eller projekt. Vi är av tron: Eftersom vi bygger system för er är det viktigt att ni alltid kan få svar på era frågor och att de inte är beroende av enskilda personer varken hos oss eller er.

Dokumentation

Självklart dokumenterar vi alla ärenden som kommer in, det är även en del av kunskapsspridningen. Om ni inte redan har gjort – fråga er befintliga leverantör hur de jobbar med efterlevandet av ett projekt och hur de hanterar om deras projektledare eller lead-developer slutar. Kontakta gärna oss på avantime.se/kontakt. 

Kvalitetskontroll

När man jobbar i ett projekt med täta sprintar och leveranser kan det bli både tidskrävande och svårt att ändra ett krav långt senare. Därför arbetar vår helpdesk med testning på ett strukturerat och effektivt sätt där en person alltid är testledare. Förutom den kunskapsspridning som uppstår när vi testar får ni även ”nya ögon” som kan komma med feedback.  Det händer då och då att vi hittar något man inte tänkt på och om inte så kan ni vara trygga med att allt följer ett logiskt och användarvänligt flöde. Vi vet att vi lyckats med en leverans när testgruppen inte behöver följa en specifikation eller lathund.