Skip links

Hjälp en entreprenör via Kiva

Nu har det gått ett tag sedan Avantime för första gången lånade ut pengar till olika entreprenörer världen över, via den icke vinstdrivande organisationen Kiva.

Kiva är en fantastisk organisation som möjliggör för företag och privatpersoner att hjälpa entreprenörer att komma igång med sina verksamheter. Under åren som gått har vi hjälpt flera personer som varit i stort behov av lån för att bland annat kunna utveckla sina verksamheter och försörja sina familjer.

2011 gjorde vi våra kunder delaktiga i Kiva via julklappen som då blev en insättning på Kiva-kontot. Nu är det på tiden att visa hur det har gått för några av alla de personer som vi haft glädjen att hjälpa.

Barrio Nuevo Group i Mexico

Margarita är en 44 årig kvinna som är gift med hennes man Delfino. Tillsammans har de två barn som går i skolan. Margarita är en affärskvinna och säljer bland annat färdiglagade middagar och tortillas. Lånet har hjälpt henne att utöka utbudet av varor till sina kunder. Hon hoppas kunna bygga en liten spis och så småningom fortsätta utveckla sin verksamhet.

BarrioBarrio Nuevo Group i Mexico

Chrinovic Plus Group i Demokratiska republiken Konogo

Georges är 42 år och har en verksamhet som består av att sälja te och majs i större kvantiteter på marknaden i Kinshasa. Georges har nu tack vare lån kunnat utveckla sin verksamhet genom att köpa upp ett större lager av varor som han säljer med vinst.

Prado Group i Tanzania

Alexander är omkring 30 år, gift och har två småbarn. Han driver en detaljandel som han arbetar hårt med för att göra en liten vinstmarginal av vid månadens slut. Hans dröm var att kunna utveckla sin verksamhet och börja bygga på ett nytt hus. Tack vare våra lån har Alexander idag utökat affärens lagerverksamhet och påbörjat byggnationen av ett nytt hus.

Anahit Arushanya från Armenien

Anahit bor tillsammans med hennes man och tre barn. Hon är engagerad i jordbruket och har de senaste åren, tack vare hårt arbete, ökat antal boskap från fyra till åtta. Anahits mål var att fortsätta utveckla gården genom att köpa boskap och bikupor, något hon nu kunde göra tack vare lån via Kiva.

AnahitAnahit Arushanya från Armenien

Julie Mendoza från Filippinerna

Julie är 47 år och bor tillsammans med sin fru och barn i provinsen Isabela. Han har arbetat som bonde i 20 år med att primärt plantera och skörda ris som han sedan säljer. Både Julie och hans fru arbetar hårt för att uppnå familjens dagliga behov och för att ge sina barn vad de behöver. För att underlätta skörden önskade Julie att köpa risplantor och gödningsmedel för sin gård, en önskan som nu är uppfylld.

JulieJulie Mendoza från Filippinerna

Tack vare Kiva och hjälpsamma personer världen över har många personer kunnat förverkliga sina drömmar. Vi kommer fortsätta dela ut lån via Kiva. Hjälp oss gärna att bidra ytterligare.

Jenny Andersson, PR och Marknadskoordinator