Skip links

Vi har lösningen
på era problem

Allt i ett…

På Avantime Development skapar vi skalbara lösningar med den senaste tekniken, alltid med framtidstänk och kundens behov som högsta prio.

Teknik, plattform och ramverk väljer vi alltid efter kundens och slutanvändarnas behov, på ett modulärt sätt som gör det möjligt att bygga framtidssäkra lösningar som inte kräver stora förändringar i lösningens kodbas.

Med Artificiell Intelligens-baserade tjänster som cognitive services, natural language processing, machine learning, deep learning, chatbots och advanced analytics kan vi förädla dina beslutsfattnings- och affärsprocesser.

Vi är technology agnostic, vilket betyder att vi kan utveckla i .NET, SharePoint, C#, Xamarin lika väl som iOS eller Android native, i EPIServer lika väl som WordPress och full-stack med ett öga på att designen ska vara funktionell och samtidigt estetisk.

EPI
Umbraco
Wordpress
Xamarin
AI
iOS
Android