Skip links

Sökmotoroptimering (SEO)

SEO står för Search Engine Optimization och översätts logiskt till sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering går ut på att genom olika metoder och verktyg optimera en webbplats i syfte att synas högre upp i sökmotorernas sökresultat och på så sätt locka in mer trafik till webbplatsen. Idag begränsas SEO-arbetet dock inte till enbart ranking, utan inbegriper alla aktiviter som påverkar hur mycket och på vilket sätt man syns i sökmotorerna.

Besök som kommer till er webbplats via sökmotorer som till exempel Google och Bing kallas för organisk trafik. Denna trafik är extremt dyrbar eftersom besökaren aktivt letar efter något. Har ni bra positioner i sökmotorernas resultat utifrån era valda nyckelord, som ni tror att er målgrupp söker på, så är chansen stor att besökaren finner er sida intressant.

Avantime Marketing arbetar långsiktigt med att förbättra sökmotorsynligheten och placeringarna i samtliga sökmotorer. Detta uppnås genom ett målinriktat arbete inom följande områden:

Arbetet kring sökordsmarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering (SEO) är ett ständigt pågående optimeringsarbete. Med sökordsmarknadsföring menar vi köpt annonsering i sökmotorer. Många delar sammanfaller och det gäller att ha en bra strategi för hur samspelet ska se ut.

Sökmotoroptimering och webbråd

Sökmotoroptimering ingår som en komponent i vårt arbete med webbråd vilket är en populär samarbetsform som vi erbjuder våra uppdragsgivare. Tillsammans med uppdragsgivaren driver Avantimes webbanalyskonsulter arbetet med sökmotoroptimering och uppföljning av andra kampanjformer, nyckeltal och mål som vi gemensamt sätter upp.

Mer om hur detta samarbete fungerar hittar du i avsnittet om webbråd.