Skip links

Föranalys, benchmark & KPI

Ett SEO-projekt inleds nästan alltid med en grundlig föranalys för att se hur startsituationen är. Via licensbaserade SEO-verktyg kartlägger vi problem och åtgärdspunkter på webbplatsen som vi sedan tar itu med en efter en.

En stor del av arbetet i början av projektet kretsar även kring att identifiera mätbara mål (KPI:er, Key Performance Indicators) och sätta upp processer för hur man ska arbeta för att nå de uppsatta målen. Målen i ett SEO-projekt kan variera. Kanske är höga placeringar på viktiga nyckelord det absolut viktigaste utifrån strategier för ert varumärkesbyggande? Vi Vilka ord ger bäst konvertering? Under en nyckelordsanalys identifierar vi de för er organisation viktigaste nyckelorden.

Nyckeltal – Key Performance Indicators (KPI:er)

Vad är ett rimligt mål när det gäller ökad sökmotortrafik? Avantime Marketing har stor erfarenhet av att sätta upp relevanta och mätbara mål inom SEO och hjälper dagligen våra kunder inom detta område.

Viktiga KPI:s kan exempelvis vara:

  • Sökmotortrafik/månad
  • Sökmotortrafik som andel av nya besökare
  • Placeringar på viktiga nyckelord
  • Antal nyckelord på topp 5, 10, 30 i sökresultatet.
  • Antal sidor som genererat sökmotortrafik?
  • Antal konverteringar som härstammar från externa sökmotorer (både organisk och köpt trafik)

Vilka nyckeltal/KPI:er vi väljer för er organisation är beroende på era behov, mål och krav samt era förutsättningar för mätning. Avantime Marketing erbjuder även en lång rad tjänster inom webbanalys och vi arbetar med ett stort antal webbstatistiksystem, så vi vet hur man ska mäta.