Skip links

A/B-Test

Att testa olika landningssidor mot varandra är ett kraftfullt sätt att öka konverteringsgraden på er webbplats. På Avantime Marketing strävar vi alltid efter att använda A/B tester eller multivariabla tester som ett effektivt verktyg för att lyckas med konverteringsoptimering.

Vi har idag kommit till en punkt när vi inte längre kan gissa vad som fungerar och inte. Tekniken finns där och kompetensen finns att hämta. Det är dags att börja ta beslut utifrån fakta och analys istället för magkänsla.

Vad är en konvertering?

En konvertering är när en besökare utför en handling på en webbplats som ni som administratör har satt upp som ett mål. Det finns mål och konverteringspunkter på alla webbplatser, men i många olika former. För vissa företag handlar det om att sälja en produkt via E-handel, för andra företag kan konverteringen bestå av att besökaren fyller i ett kontaktformulär eller laddar ner något från sidan. En konvertering kan vara vad som helst, så länge ni ser det som en värdeskapande handling som ni vill att besökaren ska göra på just er webbplats. Det är viktigt att sätta upp dessa mål för att lyckas med analys, optimering och uppföljning.

Vad är ett A/B test och hur utför man det?

Ett A/B test är ett test där man testar olika versioner av en sida (eller delar av sidan) mot varandra. Detta görs i de flesta fall med hjälp av ett verktyg som till exempel Google Analytics Content Experiments eller Adobes Test and Target. I dessa verktyg sätter man upp de olika versionerna av sidan samt de mål man vill uppnå. När testet sedan är igång slumpas besökarna till de olika versionerna med hjälp av ett styrningscript. Under testets gång samlas statistik in på hur många besökare som sett varje version samt hur många som avslutat de utvalda målen på respektive sida. Utifrån resultatet så kan man se vilken av sidorna som presterade bäst utifrån valda mål och konverteringspunkter.

A/B test – Steg för steg

  • Välj sida som ni vill testa
  • Välj ut mål och konverteringar som ni vill att besökaren ska utföra när han/hon landar på sidan
  • Skapa olika versioner av sidan som ni valt att testa (det går att testa fler än två sidor mot varandra)
  • Sätt upp testet i det analysverktyg som ni valt att använda
  • Utvärdera och följ upp testet utifrån resultatet

Hur utformar man de olika versionerna för att nå bästa resultat?

Det är en fråga vi ofta får på Avantime Marketing. Vi ger rådgivning baserad på tidigare tester vi har gjort, där vi utvärderat vad som har gjort en sida mer lyckosam än en annan. Det kombinerar vi med kompetens från våra designers som tillsammans med våra webbanalytiker kan skapa bra förutsättningar för att göra lyckade sidor för A/B testet samt öka resultatet för er som kund.

Små som stora ändringar kan göra stor skillnad

Det är viktigt att komma ihåg att man inte behöver designa två helt olika sidor. Det kan ibland räcka med att experimentera med vad som står i huvudrubriker, ändra plats på länkar eller knappar eller flytta upp formulär. Små ändringar kan ofta göra stor skillnad i besökarnas beteenden. Nedan följer exempel på mindre saker som kan ändras och testas:

  • Layouten på länkar, menyer och knappar
  • Placering av anmälnings- eller köpformulär samt dess längd och antal fält
  • Bilder och dess placeringar
  • Rubriker
  • Produktbeskrivningar
  • Mängden text
  • Olika innehåll

Vill du öka antalet konverteringar och försäljning per investerad marknadsföringskrona? Kontakta oss för en diskussion kring hur ni kan dra nytta av testarbete (Erik Nettelbrandt, 0734 03 11 21, erik.nettelbrandt@avantime.se).