Skip links

Nyckeltal (KPI:er)

När man arbetar med webbanalys är det viktigt att först definiera vilka nyckeltal i din webbstatistik som är intressanta att följa upp. Vilka nyckeltal, som ofta kallas för KPI:er (Key Performance Indicators), man ska använda skiljer sig så klart åt mellan olika webbplatser beroende på innehåll, verksamhet, mål och erbjudande. Avantime Marketing hjälper kunder att hitta det som är viktigt att mäta för just deras verksamhet och som är förankrat i verksamhetens mål.

Om ni har svårt att komma på egna KPI:er kan vi ge förslag på vilka nyckeltal som är lämpliga. Eftersom vi jobbar med så många uppdragsgivare kan vi normalt även säga om ett värde är bra, medel eller sämre.

Mål och konverteringar

Mål ska vara mätbara. Vissa av de nyckeltal som diskuterats ovan utgör säkert grunden för webbplatsens och/eller trafikdrivande kampanjers mål. Ofta pratar man om konverteringar i detta sammanhang också. En konvertering är en ”måluppfyllnad”, en besökare gör något på er webbplats som er webbplats är till för (bli medlem, köper något, beställer något, laddar ned något etc.).

Avantimes konsulter hjälper er att bli en nyckeltals- och målorienterad organisation med bas i webbanalys och optimering.

Oberoende av webbstatistiksystem

Nyckeltal och mål är, eller i alla fall bör vara, oberoende av det underliggande webbstatistiksystemet. Avantimes webbanalyskonsulter hjälper er att konfigurera och få det webbstatistiksystem som används till att besvara de webbanalysfrågor som är aktuella. Vanligast bland våra kunder idag är Google Analytics och SiteCatalyst men vi jobbar med många andra system också (Matomo, WebTrends, Vizzit etc.). Se lista mer fler webbstatistikverktyg.

Skapa rapporter

Nästa steg är att skapa rapporter som behövs för att kunna se statistik i ett lättare format. Ofta blir statistiken så mycket tydligare när man jämför nyckeltal och data i kontext till varandra. Avantimes certifierade webbanalysexperter hjälper er att ta fram rapporter och ser till att de når rätt personer.

I många system kan man sätta upp schemalagda rapporter och lyfta ut precis det som är aktuellt för mottagaren att ta del av. Behovet av att logga in i ett webbstatistiksystem ofta är mycket litet. Webbstatistiksystemet kan automatiskt förse merparten av potentiella användare med specialanpassade rapporter.

Analysera trafikdata

Med ovanstående punkter på plats kan man på ett effektivt sätt börja analysera webbstatistiken. Hur man gör det är förstås individuellt, men genom att jämföra nya rapporter med tidigare perioder samt avläsa utfall mot mål så har man kommit en bit på väg.

Det viktigaste är att detta arbete blir kontinuerligt. En gång per dag, vecka, månad, kvartal spelar ingen roll egentligen, så länge ett  frekvensen är tillräcklig för att kunna möta era analysbehov och målsättningar med er webbplats.

Många uppdragsgivare väljer att samarbeta med Avantime i det vi kallar för webbråd. Under webbråden går vi tillsammans igenom alla nyckeltal och mål som vi tillsammans har identifierat. Avantime ”gräver fram” alla data inför webbrådet och själva tiden under webbrådet ägnas åt analys och optimering.

Testa och förbättra webbplats och kampanjer

Den sista men ofta svåraste delen i webbanalysprocessen är att testa och förbättra. Vi kallar det för optimering. Detta steg handlar om att testa nytt, förbättra det som är dåligt och förädla det som är bra på er sajt. För att lyckas med detta måste man ha en kontinuerlig process för webbanalys.

Kontakta Avantimes webbanalysexpert Erik Nettelbrandt på 08-599 090 21 eller erik.nettelbrandt@avantime.se för att ta reda på hur ni ska nå dit.