Skip links

Webbstatistiksystem

Avantime Marketing har arbetat med olika webbstatistiksystem sedan flera systemgenerationer tillbaka. Vi har erfarenhet av en lång rad system och vet vilka funktioner som respektive system har och hur dessa fungerar.

Vi arbetar dagligen med olika webbanalysfrågor och vet vilka system som kan besvara dessa bra/enkelt, där det är svårt att få fram svar och där det inte går. Vi arbetar främst med webbstatistiksystemet Google Analytics från Google och SiteCatalyst från Adobe. Vi hjälper även många kunder med andra webbstatistikverktyg såsom Matomo och Webtrends.

Mer information om olika webbanalysverktyg finns på webbstatistiksystem.se.

Implementera webbstatistikverktyg

Ett webbstatistikprogram av mer avancerad typ, där data hämtas från ett webbpubliceringssystem för att därigenom förbättra möjligheten till webbanalys, kräver i allmänhet hjälp med implementering. Avantime Marketing hjälper dagligen uppdragsgivare med denna typ av installationer.

Vi får ofta frågor kring specifika områden som våra uppdragsgivare vill mäta tillexempel hur man bär sig åt för att identifiera utgående länkar/exitlänkar och/eller brutna länkar på en webbplats. I princip allt går att mäta, hör av dig via kontaktformuläret till höger om du har frågor kring implementering.

Rapporter & Rapportframtagande

Att hitta och ta fram rätt rapporter är en väsentlig del i webbanalysarbetet. Avantime Marketing har lång erfarenhet av rapportframtagande tillsammans med våra uppdragsgivare.

Analysera och tolka webbstatistikrapporter

Att ta fram rapporter ur statistikverktyget är en sak, att analysera och därefter agera på det som webbstatistiken talar om för dig är en annan. Läs mer om att analysera och tolka trafikdata.

Utbildning webbstatistiksystem

Avantime Marketing håller regelbundet utbildningar inom webbanalys och/eller i kombination med webbstatistikverktyg (Google Analytics och SiteCatalyst).

Våra uppdrag med webbråd präglas generellt även det av en hög grad av kunskapsöverföring, rådgivning och benchmarking.

Mer information om olika webbanalysverktyg

webbstatistiksystem.se bloggar Avantimes webbanalytiker och digitala marknadsförare om webbanalys, webbstatistik, digital marknadsföring och närliggande områden. Följ bloggen och ta del av det senaste inom branschen.

Frågor om webbstatistiksystem

Vid frågor kring olika webbanalysverktyg hör av dig till Avantimes webbanalysexpert Erik Nettelbrandt på 08-599 090 21 eller erik.nettelbrandt@avantime.se.