Skip links

Adobe Analytics/SiteCatalyst

Adobe är efter uppköpet av webbanalysföretaget Omniture ett av världens största företag inom webbstatistik och webbanalys. Några av flaggprodukterna från Adobe heter Adobe Analytics (tidigare namn SiteCatalyst). Andra produkter/system från Adobe/Omniture är/var Social Analytics, Discover, SearchCenter, Test & Target, Survey och Genesis.

Adobes webbanalyssystem

Adobes webbanalyssystem heter SiteCatalyst, DataWarehouse och Discover. SiteCatalyst är det “traditionella” webbstatistiksystemet och det verktyg flest kunder använder.

De allra flesta börjar med att använda SiteCatalyst, men vanligare och vanligare blir att man även utökar till att använda till exempel Discover, Social Analytics, SearchCenter och/eller Survey i kombination med SiteCatalyst.

SiteCatalyst – ett komplett webbstatistikverktyg

Adobe SiteCatalyst innehåller det mesta som våra uppdragsgivare normalt frågar efter i ett webbstatistiksystem – inte allt, men mycket.

Alla standardrapporter, enkelt och effektivt gränssnitt, möjlighet till att skapa helt egna rapporter, översiktsrapporter (dashboards), möjlighet att sätta upp mål och mäta utfall mot mål, mätning av utgående länkar och nedladdade filer out-of-the-box, möjlighet att schemalägga och distribuera ut vilka rapporter som helst, till vem som helst och när som helst är några av de mest uppskattade funktionerna.

Delar i Adobes produktplattform för optimering

Webbstatistik (SiteCatalyst, Discover, DataWarehouse) är enbart en del av Adobes produktportfölj kring optimering av webbplatser och kampanjer. Läs mer om de olika delarna nedan.

  • SiteCatalyst – Mycket kraftfull och grafisk presentation av webbstatistik, kampanjhantering och mycket mer. Rapporterna populeras i realtid. All data ligger oaggregerat, vilket skapar stor flexibilitet.
  • DataWarehouse – data warehouse verktyg för att bearbeta historisk trafikdata.
  • Discover – grafisk och mycket lättarbetat data mining verktyg. Analys och segmentering sker i realtid på all insamlad trafikdata.
  • Survey – ett onlinebaserat enkätsystem som är ihopkopplat med webbstatistik. Trådade frågor och möjlighet att trigga enkäten baserat på olika händelser på webbplatsen.
  • SearchCenter – produkt för hantering av Google AdWords, Facebook Ads och andra PPC system. Smidig hantering av stora mängder kampanjer, annonser och köpta sökord.
  • Test & Target – med Test & Target kan man styra och individualisera erbjudanden och innehåll till sina besökare. Detta sker med automatik beroende på vem besökaren är. Med Test & Target kan man snabbt testa olika erbjudanden och anpassa webbplatsen efter den bästa kombinationen.
  • Social Analytics – övervakningsverktyg för sociala medier med sentimentfunktionalitet och integrerat med alla vanliga konverteringar i SiteCatalyst.
  • Genesis – applikationsintegration med många partners, till exempel DoubleClick, Advertising.com etc. Geneis gör det möjligt att hämta och skicka data till de anslutna systemen.

Teknik

SiteCatalysts statistikdata byggs upp med hjälp av ett JavaScript, en sidkod, som läggs in på webbplatsens webbsidor. I normala fall integrerar man SiteCatalyst med webbpubliceringssystemet (till exempel EPiServer), det vill säga man hämtar data från webbpubliceringssystemet och “skjuter in” detta i sidkodens parametrar. All data som finns på webbsidan kan samlas in och sedan analyseras.

Förutom trafikdata från vanliga webbsidor kan man samla in och analysera data från en mängd olika källor, till exempel bannerkampanjer, köpta sökord (PPC), nyhetsbrev, RSS, video, Flash etc.

Årsbaserad tjänst

Sitecatalyst är en SaaS (Software as a Service) tjänst eller molntjänst som man brukar säga numera. Man köper alltså SiteCatalyst som en årsbaserad tjänst, vilket innebär att man inte behöver investera i någon hård- eller mjukvara.

Implementeringsprojekt SiteCatalyst

Ett webbanalysprojekt börjar med att vi går igenom er organisations behov inom uppföljning och analys. Dessa verksamhetskrav och verksamhetsmål “översätts” till en rad olika tekniska parametrar som Avantimes certifierade SiteCatalyst experter hjälper till med att implementera på er webbplats. Avantimes tar fram instruktioner till utvecklarna samt konfigurerar SiteCatalyst. Avantimes SiteCatalystkonsulter bistår sedan utvecklarna under utvecklingsprocessen och hjälper till med test/verifiering av den insamlade datan.

Därefter hjälper Avantime Marketing till med att ta fram rapporter så att ni kan följa och agera utifrån den trafikdata som samlas in från webbplatsen.

Under hela implementeringsprocessen och efterföljande förvaltningsfaser finns Avantimes certifierade SiteCatalystexperter med i bakgrunden och hjälper er med utbildning i Adobe Analytics/SiteCatalyst samt med råd och stöd. Vi hjälper även till med identifiering av och ger förslag på optimerande åtgärder som i slutändan ger er bättre avkastning på era onlinebaserade investeringar.

Utbildning och kurs i Adobe Analytics/SiteCatalyst

Avantime Marketing har utbildat hundratals SiteCatalystanvändare i hur man arbetar med och får ut mesta möjliga nytta ur SiteCatalyst. Vi anpassar utbildningen efter respektive uppdragsgivares behov, krav, organisation och webbplats för bästa möjliga effekt. Läs mer om Avantimes kurs i SiteCatalyst.

Nyheter om Adobe Analytics/SiteCatalyst

Avantimes erfarna SiteCatalystkonsulter bloggar på webbstatistiksystem.se. Läs nyheter om SiteCatalyst där.

Pris SiteCatalyst

Licensmodellen för SiteCatalyst bygger på antal server calls (sidvisningar och klick på nedladdade filer, utgående länkar) som dina webbplatser genererar per månad. Du betalar inget extra för antalet webbplatser som du analyserar.

Kontakt och frågor kring Adobe Analytics/SiteCatalyst

Har du frågor eller vill veta mer om Adobe Analytics/SiteCatalyst? Fyll i formuläret nedan eller hör av dig till Avantimes webbanalysexpert Erik Nettelbrandt på 08-599 090 21 eller erik.nettelbrandt@avantime.se.