Skip links

Google Analytics utbildning

Google Analytics är ett kraftfullt webbanalysverktyg som, om det används korrekt, kan ge djupgående information om vilka besökare som kommer till er webbplats och vad de gör där. Vet man hur man kan använda Google Analytics på rätt sätt så kan de insikterna få er webbplats trafik såväl som er verksamhet att växa.

Vi inser att alla har olika förutsättningar och anpassar alltid vår utbildning efter kunskap och behov. Vi erbjuder både öppna kurser och anpassade kurser samt workshops inom specifika områden.

Öppna kurser i Google Analytics

Vi erbjuder följande öppna kurser i Google Analytics:

Anpassade kurser Google Analytics

Vidare finns dessa anpassade kurser med anknytning till Google Analytics:

Läs mer på googleanalyticsutbildning.se.

Är ni nybörjare kommer fokus ligga på att introducera er till verktyget, i annat fall kommer det troligtvis handla mer om hur man kan anpassa rapporter och mätning utifrån specifika behov. Utbildningen präglas av hands on-arbete och delaktighet från kursdeltagarna, allt för att ni ska känna att ni får ut så mycket som möjligt av utbildningstillfället.

I våra anpassade kurser utgår vi mer än gärna från er egna webbplats och er trafikdata för att allt ska bli så konkret som möjligt.

Moment i Google Analytics utbildning

Några punkter som behandlas under Google Analytics utbildningarna är:

  • Hur man implementerar mätning
  • Definitioner av termer inom webbanalys
  • Vilka rapporter som finns och vad man får ut av dem
  • Uppföljning av trafikdrivande aktiviteter som kampanjer och sociala medier
  • Uppsättning och betydelsen av Goals/Mål i Google Analytics
  • Mätning av e-commerce
  • Integration med Google AdWords, Google Adsense, Google Webmaster Tools, Socala medier mfl
  • Hur man använder avancerade segment
  • Skapa och skicka rapporter
  • Tillämpad mätning, mätning av händelser/funktioner som inte är standard i Google Analytics

Webbanalys går som en röd tråd genom utbildningen och fokus ligger därför inte bara på att hitta i gränssnittet, utan även på hur man kan analysera och använda statistiken. Vi vill hjälpa er att förvandla statistiken till beslutsunderlag.

Vi erbjuder även generella utbildningar i webbanalys och utbildningar i SiteCatalyst, ett konkurrerande statistikverktyg från Adobe.

Läs våra nyheter om Google Analytics på webbstatistiksystem.se.

Kontinuerligt arbete med webbanalys – webbråd

En utbildning i Google Analytics är en bra början, men det är i ett kontinuerligt och målinriktat arbete med webbanalys som de största vinsterna ligger. Vi på Avantime kallar detta för webbråd. Under ett webbråd arbetar du tillsammans med erfarna webbanalyskonsulter som hjälper dig att sätta upp nyckeltal och mål för webbplatsen, följa dessa och sätta in åtgärder och kontinuerligt optimera webbplatsen. Webbråden karaktäriseras av en hög grad av rådgivning, utbildning och benchmarking. Mer om webbråd. Flera av våra anställda har jobbat på Google och många av våra konsulter är certifierade vilket innebär att vi klarat Googles egna tuffa tester för vad de anser att webbanalytiker som arbetar i Google Analytics ska veta och klara av.

Kontakt och frågor

Du är varmt välkomna att kontakta oss på Avantime. Hör av dig till Avantimes webbanalysexpert
Erik Nettelbrandt på 08-599 090 21 eller erik.nettelbrandt@avantime.se för en närmare diskussion.