Skip links

Utbildning Adobe Analytics/SiteCatalyst

Adobe Analytics/SiteCatalyst är ett av världens mest använda webbstatistikverktyg och erbjuder fler funktioner och möjligheter än många andra webbstatistiksystem. Avantime har mångårig erfarenhet av att jobba med SiteCatalyst och var med om att föra ut produkten på den svenska marknaden. Vi använder statistikverktyget dagligen för att hjälpa våra kunder att ta fram och analysera statistik.

Precis som för våra utbildningar i Google Analytics så anpassas alla tillfällen efter deltagarnas kunskap och behov, och vad som gås igenom kan alltså skilja sig mycket åt från gång till gång.

De ämnen som hanteras är moment som:

 • Hur implementering av script och insamling av data fungerar
 • Definitioner av termer inom webbanalys
 • Genomgång av de tillgängliga rapporterna
 • Hur man identifierar och utvärderar trafikkällor
 • Uppsättning och mätning av konverteringspunkter
 • Uppföljning av trafikdrivande aktiviteter som kampanjer och sociala medier
 • Hur man skapar och schemalägger rapporter
 • Hur man arbetar med enskilda rapporter vs den avancerade dashboard-funktionalitet som finns i SiteCatalyst
 • Hur man arbetar med Adobe Analytics/SiteCatalysts grafiska gränssnitt, ClickMap
 • Flödesanalys i Adobe Analytics/SiteCatalyst
 • Hur man skapar och arbetar med segment
 • Genomgång ”specialare” (sk props, events, eVars unika för er webbplats)
 • Kopplingar till Survey, DataWarehouse, Social Analytics, Discover, SearchCenter, Test & Target, Survey och Genesis

Gå steget längre med webbråd

För att dra så mycket nytta av SiteCatalyst som möjligt krävs det att man regelbundet arbetar med att ta fram och analysera statistik. Vi på Avantime Marketing hjälper många av våra kunder med detta genom en samarbetsform vi kallar webbråd. Där sätter vi gemensamt upp nyckeltal och mål som vi genom statistik utvärderar och optimerar webbplatsen utefter. Detta samarbete är mycket uppskattat och präglas till stor grad av kunskapsöverföring i statistiksystem, webbanalys och digital strategi.

Nyheter om SiteCatalyst

Avantimes webbanalyskonsulter bloggar på webbstatistiksystem.se, läs de senaste nyheterna om SiteCatalyst där.

Kontakt och frågor

För mer information om utbildningar i SiteCatalyst är ni varmt välkomna att kontakta oss på Avantime. Hör av dig till Erik Nettelbrandt på 08-599 090 21 eller erik.nettelbrandt@avantime.se för en närmare diskussion.