Skip links

Avantime – avant, från franskans före – time, från engelskans tid. Före i tiden helt enkelt. Namnet återspeglar vår vilja att hela tiden ligga steget före och att hitta nya intressanta mixar, synergier och tillvägagångssätt.

På Avantime Group utvecklar vi digitala affärslösningar, strategier och integrerad marknadsföring med målsättning att skapa konkurrensfördelar och mätbara resultat för våra uppdragsgivare. Vi gör detta genom att skapa synergier mellan våra fem affärsområden Management, Marketing, Media, Creative och Development. Vi producerar bland annat tekniska förstudier, webbtillämpningar, intranätlösningar, iPhone- och Android-appar samt marknadsplaner för digital media.

 

 

Avantime Management – Strategier och konkurrensfördelar

Avantime Management arbetar strategiskt på ledningsnivå hos våra uppdragsgivare. Vi hjälper våra kunder med rådgivning kring strategier och affärsutveckling. Exempelvis handlar det om positionering, konkurrensanalys, målbild, varumärkesstrategi, säljstöd, processkartläggning och ledarskapsfrågor – alltid med en kristallklar förankring i ett modernt och kostnadseffektivt IT-management.

Avantime Marketing – Tänk stort och gissa inte

Avantime Marketing levererar strategisk och taktisk onlinemarknadsföring med dokumenterad effekt. Automatiserad och integrerad sökordsmarknadsföring (SEM), marknadsföring i sociala medier (SMM) och sökmotoroptimering (SEO) med direkt koppling till uppsatta konverteringsmål för en given tidsrymd. En unik och för kunden helt kostnadsneutral budgetmodell öppnar helt nya möjligheter och synsätt på marknadsföring. Avantime Marketing ansvarar också för att följa upp alla leveranser med webbanalys som ger möjlighet att mäta och optimera trafikflöden, konverteringsgrad, trafikmönster samt realtidsoptimering av onlineannonsering via t.ex. Google och Facebook.

Avantime Creative – Vinnande koncept

Avantime Creative skapar kommunikativa koncept och design för att realisera uppsatta strategier och effektmål.

Avantime Media – Kommunikation i rörlig bild

Avantime Media hjälper våra kunder att förmedla sitt budskap i rörligt format med hjälp av film- och TV-produktioner för web och event. Oavsett om det är ett VD porträtt, en kvartalsrapport eller en livesändning så lägger vi ner år av erfarenhet på att förmedla ert budskap på rätt sätt och ser till att det når den publik det är värt.

Avantime Development – Tekniska lösningar i världsklass

Avantime Development realiserar koncept, design och integrationer i Microsoft .NET, C#, PHP, Facebook mm. Här sker webbutveckling, interaktiva GUIs och mobila lösningar oavsett plattformar som iPhone och iPad (iOS), Android eller Windows Mobile. Självklart sysslar vi även med integrationer mot underliggande affärssystem, allt för att skapa ett mervärde åt våra uppdragsgivare.

 

 

Inlägget finns också på: Engelska

Leave a comment

Name

Website

Comment