Skip links

Outsourcad supportfunktion och helpdesk sparar pengar

Vi kämpar varje dag för att leverera den bästa kundservicen åt våra kunder. En outsourcad supportfunktion och/eller helpdesk kan innebära stora besparingar i IT-budgeten och att företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet. Kundservice kring webbfrågor behöver idag varken vara komplicerat eller organiseras med en gigantisk IT-avdelning.

Ett stort problem hos företag och organisationer är att supportavdelningarna inte är pigga på automatiseringar eftersom man riskerar att rationalisera bort sina egna jobb. Resultatet innebär istället att kostnaderna för IT-drift snabbt skenar i höjden.

Enligt Gartner Group kan de årliga supportkostnaderna vara fyra gånger större än de initiala kostnaderna. En konsekvens blir att vissa företag spenderar mer än 75% av sin IT-budget bara på att bibehålla och upprätthålla befintliga system och infrastruktur!

Därför valde Transportgruppen en outsourcad supportfunktion hos Avantime

I traditionella branscher finns det stora vinster med att outsourca sin support kring IT-system. Avantime sköter supporten till Transportgruppen (en enhet inom Svenskt Näringsliv) avseende webbplattformen som är baserad på SharePoint och EPiServer. Snabb respons, alltid tillgänglig kompetens och kostnadsbesparingar är några av anledningarna till att tjänsten blivit populär.

Avantimes helpdesk använder standardiserade rutiner och avancerade stödsystem för att samla in, hantera och besvara kundens frågor och ärenden. Företagen och organisationerna som anlitar oss är ofta mellanstora till stora företag som Electrolux, LKAB och Vision.

Vårt ticket-system fungerar oberoende av vilken kanal kunderna använder när man skickar in frågor
– e-post, telefon eller direkt i verktyget är de vanligaste kanalerna. Vi kan fungera både som första linjens support och ha direktkontakt med slutanvändare eller som andra linjens support där vi har kontakt med utvalda kontaktpersoner inom kundens organisation, säger Nathalie Kangas, ansvarig för support- och helpdeskenheten hos Avantime Group.

Användarna har supportfrågor kring webben som de behöver hjälp med och de vill ha hjälpen snabbt. Frågorna är som regel IT-relaterade och kan handla om EPiServer, mail, SharePoint och eller WordPress.

Systemet är skalbart vilket innebär att vi snabbt kan erbjuda telefonsupport till exempelvis 150 personer. Supportfrågor för de mer avancerade frågorna skickas vidare till en dedicerad projektledare för utredning eller direkt för IT-utveckling om kunden önskar det.

Fördelar med outsourcad helpdesk

Genom en outsourcad support kan man frigöra resurser som kan användas för mer strategiska frågor. Som webbplatsansvarig innebär ett samarbete med Avantime även att du alltid vet vad som händer kring de olika ärendena. Bland andra fördelar finns:

  • Förbättrad kundsupport eftersom man får hjälp av internetspecialister
  • Flexibelt och skalbart efter behov
  • Förenklar processer och minskar komplexiteten kring IT-support