Skip links

En webbplats för alla enheter

Det är början av 2013 och det mobila användandet av internet fortsätter att öka, samtidigt som vi använder internet i hemmet i lika stor utsträckning som året innan. Varje hem får fler och fler plattformar och du kan nu börja titta på en film via ditt tvspel, för att sedan fortsätta via iPaden.

Detta är självklart en förändring som genomsyrar hela vår digitala tillvaro och hur vi konsumerar media. Därför är det viktigt att vi som content providers ser till att möta våra användare i den miljö de väljer. Det handlar om att förlänga upplevelsen av ett varumärke och fånga den som är på språng likväl den som sitter hemma framför datorn. Det handlar även om att leverera anpassade användarupplevelser. Dessutom vet du aldrig när de byter enhet.

Känslan av att webben är gjord för den enhet som användaren just nu använder är viktig. Visst kan man bygga en specialwebb för varje plattform men det blir både dyrt och krångligt. Det är här som Responsiv webdesign (RWD) kommer in. I korthet innebär Responsiv webdesign att webbsidan anpassas, både tekniskt och formmässigt, till den enhet du använder. Du får med andra ord ett utseende för mobil och ett annat för iPaden (som på bilden) eller på datorn.

Responsiv webdesign handlar lika mycket om teknik som kommunikation och informationsstruktur. Ett tydligt exempel på detta är när vi byggde #Sframtid åt Socialdemokraterna. Sidan, som är en WordPress-sida, reagerar på användarens miljö, men gällande informationen får inget gå förlorat. Så utmaningen var att leverera samma upplevelse och information oberoende av enhet.

Användaren i #Sframtid-fallet börjar kolla på sidan på datorn men kan inte interagera med den fullt ut förrän man byter till mobilen (för att kunna tävla och integrera via Instagram). När då användaren byter till mobilen måste denne känna igen sig och direkt veta vad som kommer att ske.

Just användarupplevelsen är nyckeln till att bygga en lyckad responsiv webdesign. Det som bör vara fokuset är att få bort så många trösklar som möjligt, så att inlärningskurvan ska försvinna och för att få högre konverteringsgrad.

Olika förutsättningar

Självklart har alla webbar och projekt olika förutsättningar för att bli responsiva. Men alla kan dra nytta av det genom att lyssna på användarna och tänka på i vilka miljöer sidan ska användas. Ett bra exempel på detta är kampanjsajten Hilma af Klint för Moderna Museet, där besökare på utställningen kan gå in direkt via mobilen för att uppdatera konsthistorien. De anpassade vyerna underlättar för användaren som fort får en överblick hur den ska gå tillväga för att dra sitt strå till stacken.

Men responsiv webbdesign behöver inte bara gälla externwebbar. E-Gate (Electrolux Intranät) med över 19 000 användare över hela världen är ett bra exempel på detta. Till att börja med har inte alla användare en dator, sen så vet vi inte exakt vilka telefoner som alla använder. Här byggde vi ett responsivt intranät i EPiServer för att alla användare skulle kunna ha samma möjlighet att kommunicera och delta i projekt. Intranätet utgör idag en central punkt för kunskaps- och informationsspridning.

Till sist kan man väl säga att det inte är tekniken som ska styra om du ska bygga en responsiv webb. Det är om dina användare behöver det. Ta en titt i webbstatistiken och om mer än 20 procent av besökarna kommer från något annat än en dator så behöver du kunna möta dem på deras villkor. Det kommer att löna sig i längden.