Skip links

Smidig överflyttning av Hjärt-Lungfondens webbsidor med verktyget SITEconvert

Hjärt-Lungfonden är en ideell organisation som samlar in och fördelar pengar till hjärt-, kärl- och lungforskningen samt informerar om hjärt- och lungsjukdomar. Organisationen får inga statliga bidrag utan verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Avantime har byggt Hjärt-lungfondens nya webbplats på webbpubliceringsverktyget EPiServer. Innehållet på den gamla webbplatsen flyttades över till den nya med hjälp av Avantimes EPiServertillbehör SITEconvert. Tack vare SITEconvert kunde implementeringen av den nya webbplatsen gå snabbt och Hjärt-Lungfondens redaktionella arbete minimeras.

I projektet har även sökmotorn SharePoint Search, webbstatistikverktyget SiteCatalyst samt sökmotoroptimeringsverktyget Xtractor ingått. Avantime har dessutom hjälpt Hjärt-lungfonden med drift av webbplatsen.

Besök Hjärt-Lungfondens nya webbplats >>

För mer information kotakta:
Cedrik Leijon, tel: 08-599 090 26