Skip links

Tag: Dokumenthantering

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut lanserar ny webb med Avantime

Avantime har lanserat en ny webbplats för statens väg och trafikforskningsinstitut (VTI) med EPiServer 6 som publiceringsverktyg och SharePoint 2010 som backend. VTI önskade en uppdaterad webbplats i såväl design som struktur och innehåll. Ett mål har även varit att sprida ansvaret för webbplatsen i organisationen, därför ansvarar forskningsledaren själv