Skip links

Avantime utvecklar integrerad webbstrategi åt VTI

Avantime har fått uppdraget att ta fram en integrerad webbstrategi åt VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Projektet syftar till att tydliggöra VTIs samlade erbjudande och kompetens. VTI är ett internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är man den största aktören inom transportforskning i Sverige. Inom ramen för projektet kommer

Avantime och KSSS gör segling synlig på nätet

  Avantime blir digital partner till Kungliga Svenska Segel Sällskapet, KSSS. Genom att utveckla och integrera KSSS samtliga verksamhetssystem skapar vi en digital kommunikationsplattform som lanseras i samband med Sandhamn Race Week den 2-10 juli 2010. – Vi hjälper KSSS att knyta samman tävlande, publik och kommersiella intressen, säger Avantimes

Prevent väljer Avantime

Avantime och Prevent har tecknat ett ramavtal som omfattar ett totalt övertagande av Prevents hela webbnärvaro. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljö-området med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. – Vi ser det som ett mycket spännande uppdrag och ett sort förtroende att paketera och stärka Prevents produktutbud,