Skip links

Tag: VTI

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut lanserar ny webb med Avantime

Avantime har lanserat en ny webbplats för statens väg och trafikforskningsinstitut (VTI) med EPiServer 6 som publiceringsverktyg och SharePoint 2010 som backend. VTI önskade en uppdaterad webbplats i såväl design som struktur och innehåll. Ett mål har även varit att sprida ansvaret för webbplatsen i organisationen, därför ansvarar forskningsledaren själv

Avantime utvecklar integrerad webbstrategi åt VTI

Avantime har fått uppdraget att ta fram en integrerad webbstrategi åt VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Projektet syftar till att tydliggöra VTIs samlade erbjudande och kompetens. VTI är ett internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är man den största aktören inom transportforskning i Sverige. Inom ramen för projektet kommer