Skip links

Avantime utvecklar integrerad webbstrategi åt VTI

Avantime har fått uppdraget att ta fram en integrerad webbstrategi åt VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Projektet syftar till att tydliggöra VTIs samlade erbjudande och kompetens. VTI är ett internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är man den största aktören inom transportforskning i Sverige. Inom ramen för projektet kommer