Skip links

DEVELOPMENT & TECHNOLOGY

Team Development & Technology

Passion för teknik

På Avantime har vi en slogan som lyder “Passion for the future” och är något som vi på DevTech verkligen står för! Vi som jobbar här brinner för teknik, både runt den befintliga floran vi har idag men även mot det som ligger längre fram på teknikhorisonten.  Att ständigt fortbilda och hålla oss ajour om framtida tekniker är något som är centralt för oss. Därför finns det en bred och djup mix av kunskaper fördelat inom flertalet olika teknikområden i vårt team

Våra tjänster inom development & technology

APPAR

Appar är ett tillämpningsprogram för mobila enheter. En stor fördel med en app jämfört med en webbsida är att den är betydligt snabbare, mer integrerad för just mobilen och kan kommunicera med andra appar på enheten. Appen kan även interagera bättre med telefonens hårdvara som kamera, GPS och andra inbyggda funktioner i jämförelse med vad en mobilanpassad webbsida kan.

Att synas på Appstore och Google Play är också en stor fördel ur marknadsföringssynupunkt.

Vi utvecklar appar i framförallt Xamarin Forms men vi har även kunskap inom andra språk som React Native och Flutter.

AI

AI – Artificial Intelligence.
AI används runt omkring oss, varje dag, oftast utan att vi ens märker det. Allt ifrån självkörande bilar och robothandel på världens börsmarknader till det mer vardagliga som autogenererade spellistor och röststyrd elektronik i hemmet.

På Avantime arbetar vi med “Applied AI”. Vi tar det som forskarna på området tagit fram i labbet, mappar lösningen mot kundens behov och implementerar. Vi har bland annat arbetat med bildigenkänning för identifiering- och värdering av bostadsobjekt och automatisk realtidsöversättning och uppläsning (Text-2-Speech). Dessutom har vi en MVP och Microsoft Regional Director i vårt partnerteam som mer än gärna tar sig an de flesta typer av AI-relaterade projekt!

ARKITEKTUR

MACH-arkitektur
På Avantime Development jobbar vi med så kallad MACH-arkitektur. Detta tänk bygger på fyra grundprinciper inom modern webutveckling som alla är viktiga pusselbitar att ha i åtanke vid implementering av digitala projekt. I och med detta så ger det oss möjlighet och frihet att skapa lösningar som är flexibla, skalbara och framtidssäkra.

Microservices
Med microservices möjliggör vi lösningar som består av löst kopplade tjänster som kan designas, utvecklas och sjösättas helt separat från varandra. I motsats till en monolit (där hela lösningen sitter ihop i en och samma tjänst) så kan vi med hjälp av microservices göra de mest lämpliga teknikvalen för olika delar av ett system och dessutom enkelt förbättra eller byta ut små delar av en lösning utan att påverka något annat.

API-first
API-first (Application Programming Interface) innebär att varje tjänst från grunden byggs för att kunna exponeras och integreras med andra interna och/eller externa tjänster via standardiserade kommunikationsprotokoll. Vanligast är det att vi jobbar via HTTP och REST API:er men vi har även erfarenhet av GraphQL som är ett väldigt bra alternativ för API:er åt mobilappar där prestanda är av stor vikt.

Cloud-native
För höga krav på skalbarhet, prestanda och tillgänglighet över geografiska regioner och olika kanaler så är det en självklarhet för oss att kunna drifta i molnet. På Avantime Development har vi expertkunskap på hosting och tjänster i Microsoft Azure samt container-baserad orkestrering med Kubernetes (AKS). Många av våra utvecklare har de certifieringar som krävs för att kunna designa, utveckla, underhålla och monitorera applikationer i molnet. Utöver detta har vi även god erfarenhet av Amazon Web Services (AWS).

Headless
Headless CMS och decoupled CMS är begrepp som idag blir allt mer vanligt. Kort sagt innebär det att man separerar innehåll från presentation för att inte begränsas av sitt val av CMS. I och med detta öppnas helt nya möjligheter upp för att bygga avancerade gränssnitt och användarupplevelser i exempelvis React, Angular eller Vue. En annan stor fördel med headless är att det möjliggör presentation av samma content/data men på olika sätt i olika plattformar/enheter. Vanliga CMS som WordPress, EPiServer och Umbraco går såklart bra att köra som headless men vi rekommenderar att utvärdera några utmärkta Node-baserade alternativ som Contentful, Strapi eller Sanity.

BACKEND UTVECKLING

Bakom det du som användare interagerar med idag, exempelvis en webbsida eller app, finns oftast ett backend som kan svara upp emot dina önskemål. Det är i backend som den mesta bearbetningen sker av det användaren vill ha gjort.

Flertalet av de anställda inom DevTech på Avantime har kunskaper inom backend-utveckling. Vi jobbar delvis med PHP men tyngden ligger framför allt inom Microsoft .Net core. Där vi föredrar C# som språk när vi utvecklar. Utveckling sker då ofta i mikro tjänster, läs mer under arkitektur avsnittet.

CMS

CMS står för Content Management System. Idag finns det många olika CMS som även kallas publiceringsverktyg eller innehållshanteringssystem. Ett system avsett för att hantera och publicera information helt enkelt.

Vi har kunskap och kan stötta kunder inom flertalet CMS, en av de största och vanligaste är WordPress. WordPress används av flera av våra kunder. Ett annat populärt CMS vi jobbar med är den Optimizely (tidigare kallade EpiServer). Vi har även kunskap inom TYPO3 och Umbraco. Vi håller även på att se över Strapi, Contentful och Sanity

FRONTEND-UTVECKLING

Frontend kan defineras som det en användare ser när hen öppnar en webbsida på sin enhet. En sida som går att interagera med och kan innehålla texter, bilder, knappar, formulär osv. Tekniker/språk som ingår i en vanlig sida är HTML, CSS och Javascript. Viktiga aspekter av en frontendlösning är en tilltalande och tillgänglig sida. En bra design är således oerhört viktigt.

När det gäller skapandet av frontendlösningar har vi ett stort antal skickliga utvecklare i synnerhet inom React, men vi kan även arbeta inom Angular och Vue. Utveckling sker även inom Unity där vi gjort lösningar för flera kunder. Här jobbar vi tätt med vårt Design-team så att du som kund ska få exakt den lösning du önskar.

WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES (WCAG)

WCAG är en uppsättning rekomendationer för att göra webbinnehåll tillgängligt. Primärt då för personer med olika funktionsnedsättningar. Dessa riktlinjer gäller inte bara för webblösningar utan även för exempelvis appar på mobiltelefoner. WCAG-anpassning är idag ett krav för myndigheter, kommuner och landsting. Även privata organisationer som upphandlar omfattas av webbdirektivet, alltså aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering. Från och med 1 januari 2019 gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige, DOS-lagen. På Avantime kan vi hjälpa er att möta WCAG-standarden.

Vill du veta mer om Team DevTech?

KONTAKTA OSS

Jörgen Överhem

Technology Consultant Manager

Robert Bergman

Solution Architect / Developer