Skip links

DIGITAL SALES B2B

DIGITAL SALES B2B

Öka och omvänd anonym trafik till konkreta varma leads

I en tid när inställda mässor och antalet fysiska möten blivit starkt begränsade hjälper Avantime sina kunder med att flytta fram sina positioner genom att digitalisera leads och prospektering av kunder. Genom en analys av produktportföljen och den nuvarande säljprocessen så digitaliserar vi säljflödet med hjälp av best practice verktyg. Detta leder till att vi får en ökad relevant trafik till webbplatsen och att vi ”bygger på” besökarprofilen för att underlätta säljarbetet. Med Avantimes tjänst Digital Sales B2B kan vi tillhandahålla färdiga ekosystem med verktyg som samverkar med varandra för att skapa en sömlös upplevelse för både kunden och säljorganisationen. Grundtanken är att vi låter automatiserade system vaska fram varma leads som säljorganisationen kan arbeta vidare på. ​Fördelarna med en insats i Digital Sales B2B leder till följande:​

Stärkt varumärke hos relevanta målgrupper​.

Ökad försäljning genom att vi skapar ett ökat intresse och frigör mänskliga resurser till när de behövs som mest​.

Effektivare underhåll och drift då vi använder oss av moderna standardverktyg som minskar behovet av handpåläggning​.

En insats inom detta område räknas snabbt hem genom fler affärer och bättre kvalité i leadsgenereringen.

Vill du veta mer? Boka en kostnadsfri presentation!

Boka ett möte

Hur går vi tillväga?

01. Informationsinsamling

Genom ett förarbete på normalt 2-3 veckor så kartlägger våra specialister den digitala närvaron och potential på marknaden. Parallellt sker en kartläggning av nuvarande säljprocess för att identifiera hur olika tekniker kan komplettera och skapa värde i själva försäljningsprocessen.

02. Analys & koncept

Resultatet av arbetet leder oss in på själva lösningen, där vi applicerar en lämplig mix av åtgärder som passar in i denna process. Mixen kan komma att bestå av nödvändiga justeringar i er digitala närvaro.

03. Lösningsförslag

Vi hjälper till med verktyg för identifiering av besökare, kopplingar till CRM och e-postmarknadsföring, Marketing Automation, trafikdrivande åtgärder på sociala medier, sökmotoroptimering, sökordsmarknadsföring med mera. Varje kunds situation är unik och vi är noga med att enbart göra insatser där vi ser en direkt mätbar nytta​. Alla åtgärder och insatser mäts och följs upp.