Skip links

DIGITAL SALES B2C

DIGITAL SALES B2C

Engagera dina besökare och konvertera dem till lojala kunder

Effektivare underhåll och drift genom moderna standardverktyg och beprövade processer.

Ökat intresse för era tjänster och produkter.

Ökad Brand Awareness.

Ökad konvertering.

Ökad lojalitet.

Vill du veta mer? Boka en kostnadsfri presentation!

Boka ett möte

Hur går vi tillväga?

Genom Avantimes modell ”6 dimensioner för en god webbnärvaro” kartlägger vi gapet mellan nuläge och ett önskat läge. Tillsammans med er går våra specialister igenom följande områden och identifierar nya affärsmöjligheter inom respektive sektor:

01. Innovation

Företagets förmåga att erbjuda sin tjänst/produkt i en tidigare eller parallell fas i kundens köpcykel. Nyckelfaktorn för att identifiera nya affärsmöjligheter är en god förståelse för slutkundens kundresa från ej ett ännu inte upptäckt behov fram till eftermarknad.

02. Trafik

Förmågan att driva rätt och relevant trafik till kundens digitala kanaler. Syns vi i rätt sammanhang, driver vi relevant trafik och hur kan vi öka denna? Detta är relevanta frågeställningar inom detta område. Avantime hjälper kunder inom tex seo, smm, sem och marketing automation.

03. Retention

Här pratar vi ”stickiness” i mottagandet av kunden. Det finns endast en chans att göra ett bra första intryck. Tar vi emot kunden rätt, har vi byggt rätt flöden för respektive målgrupp? Webbanalys, mål/nyckeltal och visualisering/rapportering är grundstenar i arbetet.

04. Konvertering

Förmågan att konvertera en besökare till ett förutbestämt resultat vilket kan vara allt från att följa företaget i sociala media, registreringar av olika slag som i förlängningen leder till konkreta köp.

05. Drift & support

I vilken grad är dagens webbnärvaro linjerat med offline-arbetet? Hur övervakas trafiken och vilka lärdomar drar vi från våra kunders besök på våra digitala ekosystem? Hur hanterar vi “continuous delivery” och ständig utveckling av vår plattform?

06. Verktyg

Har vi säkerställt att vi har rätt teknisk infrastruktur och verktyg för att driva vår affär? Hur använder vi tekniken som accelerator för vår verksamhet? Avantime har expertis inom samtliga områden och driver flertal av sina uppdrag inom Digital Sales B2C från ett Business Case stadie till en färdig lösning med tillhörande support och underhåll.