Skip links

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut lanserar ny webb med Avantime

Avantime har lanserat en ny webbplats för statens väg och trafikforskningsinstitut (VTI) med EPiServer 6 som publiceringsverktyg och SharePoint 2010 som backend. VTI önskade en uppdaterad webbplats i såväl design som struktur och innehåll. Ett mål har även varit att sprida ansvaret för webbplatsen i organisationen, därför ansvarar forskningsledaren själv för sitt eget forskningsområde.

För att enkelt kunna publicera videofilmer och länka in dessa på webbplatsen har Avantime även tagit fram en YouTube-kanal för VTI.

Den största delen av arbetet har lagts på att ordna, kategorisera och märka upp alla publikationer som har flyttats till SharePoint. Där lagras även alla medarbetare och författare hos VTI. Med detta arbete kan VTI lätt spåra ändringar via versionshantering, hantera språk samt filtrera och lista publikationerna efter eget behag.

Arbetsgrupp:

Stan-Erik Zaccheus (Utvecklare)
Miroslaw Marcinkowski (Utvecklare)
Thomas Larsson (Art Director)
Edward Dahllöf (Projektledare)
Cedrik Leijon (Kundansvarig)

För mer information kontakta:

AVANTIME GROUP, Cedrik Leijon, 08 599 090 26

Leave a comment

Name

Website

Comment