Skip links

Webinar

VISIT THE FUTURE

Hur Sverige kan bli bäst på destinationsmarknadsföring

VISIT THE FUTURE

Hur Sverige kan bli bäst på destinationsmarknadsföring

Thomas LindvallCEO Avantime Group höll tidigare i april ett webinar om hur Sverige kan bli bäst på destinationsmarknadsföring. Där tog han upp spaningar och affärsmöjligheter som kan främja en ökad attraktionskraft för svenska destinationer. Thomas har en bred bakgrund inom digital affärsutveckling med ett flertal konsultuppdrag för bland annat Viking Line, Visit Sweden, destination Kiruna och Strömma kanalbolaget.

I detta webinar tog han oss på en resa från nuläge, utmaningar och innovativa lösningar:


Nuläget

Kartläggning av nuvarande digitalt landskap för destinationsmarknadsföring på land, region och kommunal nivå.

Nyckeln till framgång

Nyckeln för att lyckas med destinationsmarknadsföring är din förmåga att förstå dina målgrupper (Kunder), dina tillgångar (Data) och interaktionen dessa emellan (Beteende)

Framtiden

Affärsmöjligheter och innovation som kan främja en ökad attraktionskraft för svenska destinationer.