Cloetta

Socialt samarbete på Cloettas nya intranät


Cloetta hade efter sammanslagningen med LEAF två olika intranät som var gamla och relativt oanvända då det saknats en tradition av att kommunicera via intranätet. Ett nytt intranät skulle göra det möjligt för de 2 600 medarbetarna i 12 länder att samarbeta och kommunicera på ett bättre sätt.

Ett gemensamt och socialt intranät

Cloetta önskade ett kraftfullt och gemensamt intranät med sociala funktioner, personifierad information och bra stöd för verksamhetsstyrning. Lösningen skulle på samma gång bli en effektiv kanal för kunskapsdelning och samarbete. Eftersom personalresurserna var knappa valde Cloetta intranätsramverket Avantime Connect för SharePoint 2013, en färdig lösning som håller nere både arbetsinsats och tid för implementering.

Att valet föll på Avantime beror framför allt på att de har ett färdigt koncept i form av en paketlösning som redan används av många av Avantimes befintliga kunder, men också deras erfarenhet av att leverera globala intranät för börsnoterade bolag”, säger Jacob Broberg, Informationsdirektör på Cloetta.

Snabbt intranät ger effektivt samarbete

Projektet lanserades framgångsrikt i december 2013 och responsen från medarbetarna har varit mycket positiv.

Avantime Connect är ett komplett intranät som kan hantera all intern kommunikation i en och samma plattform. Intranätet kombinerar målgruppsriktad nyhetsspridning och dokumenthantering med moderna sociala funktioner och personanpassad information.

Hävstångseffekt tillsammans med andra system

Avantime Connect kan kopplas ihop med system för kvalitets- och verksamhetsledning och det ger goda möjligheter till visuell processtyrning och systematiserat förbättringsarbete. Implementationen är enkel men ger stor effekt för verksamheten; ökad transparens, verktyg för effektivt samarbete och goda möjligheter till kunskapsutbyte mellan medarbetarna.

 

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret om du vill veta mer om hur du också kan komma igång med ett socialt intranät baserat på SharePoint 2013,  eller använd kontaktuppgifterna nedan.

Linus Norman
Digital Strategist
+46 70 795 04 22
linus.norman@avantime.se

Cedrik Leijon
CEO, Founder & Partner
+46 709 536 73
cedrik.leijon@avantime.se

 

När Hösten 2013
Om kunden Cloetta är ett ledande konfektyrföretag med kända varumärken som Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari.
Använder sig av Avantime Connect för SharePoint 2013