Nobia

Globalt intranät


Nobia är Europas ledande köksspecialist. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av kök genom ett tjugotal starka varumärken, samt tillverkning under private label. Företaget har 7 400 anställda i 8 länder och har huvudsakligen byggt upp sin verksamhet genom förvärv. Detta har bland annat satt höga krav på konsolidering av verksamheten och tillhörande organisation, processer och system.

Som ett viktigt led mot främjat samarbete och en enhetlig internkommunikation stod Nobia inför utmaningen att gå från 14 olika intranät till ett enda gemensamt för hela koncernen. Initialt handlade det om att skapa en gemensam kommunikationsplattform för samtliga länder och varumärken, men där varje enhet fortfarande skulle ha sin egen grafiska prägel. Införandet av intranätet blev dock ett avstamp mot en resa med ett större mål, att föra samman organisationen under ett tydligt bolag. Detta ledde bland annat till en starkare enhetlig grafisk profil som kommunicerades via intranätet som lämpligt nog fick namnet ”Node”- knytpunkten. Nobias vision för Node kommunicerades enligt nedanstående citat:

Create a communications platform for the Nobia Group that supports the Group strategies and the change process while enabling collaboration, knowledge management and the flow of information throughout the organization.

The Node är ett intranät helt baserat på SharePoint Foundation med förenklade gränssnitt för lätt publicering. Information och navigering hanteras via rättigheter i AD och i SharePoint. Intranätet hanterar nyhetsflöden, processvisualisering, kontakter, dokument och samarbeten på teamsiter. Plattformen förbättras och vidareutvecklas kontinuerligt.

När 2011-
Om kunden Aktuell företagsinformation om Nobia besök nobia.se
Använder sig av SharePoint Foundation