Tyreso Kommun

Landets bästa kommunala webbplats


Tyreso.se är Tyresö kommuns viktigaste och högst prioriterade informationskanal. Webbplatsen riktar sig främst till Tyresös medborgare som på ett smidigt sätt ska kunna hitta aktuell och korrekt information om den kommunala servicen. Tyreso.se riktar sig även till företag, föreningar, arbetssökande, media och samarbetspartners.

Avantime har hjälpt Tyresö att skapa en lättnavigerad och strukturerad webbplats med målet att underlätta för de cirka 120 000 månatliga besökarna att hitta relevant information.

Genom att förbättra sökmöjligheter och bygga funktioner för att pusha ut nyheter har informationsflödet förbättrats avsevärt. Egna startsidor för skolorna har bidragit till en enklare navigationsstruktur som underlättar för besökaren att snabbt hitta relevant information.

Då det är av största vikt att tyreso.se uppdateras kontinuerligt och att all information är korrekt skickas även påminnelser om att uppdatera sidor som inte setts över inom sex månader. Samtidigt arrangeras fortlöpande webbråd för att hitta ytterligare förbättringsmöjligheter.

Strax efter lanseringen av webbplatsen 2009 utsågs tyreso.se, av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till landets bästa kommunala webbplats. 2011 rankades de fyra, av 290 undersökta, i samma mätning.

Medborgarna uppskattar webbplatsen och ger information från kommunen högt betyg i nöjd-kund-mätningar. Vi är mycket nöjda med vår webbplats och de priser vi fått för den, säger Karin Hassler, kommuniktionschef, Tyresö kommun.

Besök
Om kunden Tyresö kommun är en kommun i Stockholms län. Tyreso.se är kommunens officiella webbplats och högst prioriterade informationskanal.  
Använder sig av EPiServer CMS 6 Adobe SiteCatalyst 15 SiteSeeker Search