VTI

Interaktiv och informativ webbplats


Varje år publicerar VTI  ett hundratal forskningspublikationer på sin webbplats www.vti.se. För att underlätta dels den interna hanteringen, dels förbättra sökbarheten kring både publikationer och medarbetarprofiler på VTI:s webbplats, fick Avantime uppdraget att skapa en ny extern webbplattform för VTI.

För att uppnå VTI:s vision och mål med den nya webbplatsen arbetade Avantimes specialistkompetenser inom affärsutveckling, marknadsföring, interaktionsdesign, systemintegration och utveckling i tätt samarbete med VTI.

Eftersom hantering och sökning i publikationer och medarbetarprofiler var ett prioriterat område skapade vi en modern lösning i SharePoint 2010. På så sätt moderniserades hanteringen som tidigare sköttes genom en manuell process i File Organiser.

För att ytterligare stärka VTI:s digitala synbarhet optimerades webbplatsen för att hamna högt upp i sökmotorer. I den nya plattformen inkluderades även sociala funktioner som bland annat låter användarna dela artiklar, nyheter och annat innehåll på Facebook och Twitter och prenumerera på RSS-flöden.

Resultatet blev en interaktiv, informativ och modern webbplattform med en lösning som gör det lätt för VTI att hantera dokument, spåra ändringar, hantera språk samt filtrera och lista publikationer efter eget behov.

Genom att integrera SharePoint med EPiServer har vi fått en väldigt bra hantering av våra forskningspublikationer och medarbetarprofiler. Sen har vi givetvis också fått en snygg och välfungerande webbplats”,  säger Katarina Nestor, webbredaktör på VTI.

Besök
När 2011
Om kunden VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Institutet är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till näringsdepartementets verksamhets-/ansvarsområde.