Skip links

Marketing

Avantime Marketing ansvarar för att alla färdiga lösningar som lämnar Avantime mäts, utvärderas och följs upp. Då marknaden för internetmarknadsföring växer kraftigt och antalet kanaler hela tiden ökar hjälper vi våra uppdragsgivare att ta fram och optimera handlingsplaner för den digitala arenan. Vi ser även till så att alla webbplatser som levereras är sökmotoroptimerade enligt dagens standard och att relevant mätning finns på plats.

Driva trafik till webbplatser genom din digitala marknadsföring

Avantimes digitala marknadsföringskonsulter arbetar med en rad olika metoder/kanaler för att hjälpa våra uppdragsgivare med att driva trafik till sina webbplatser. Bland de vanligare marknadsföringsmetoderna finns sökmotormarknadsföring & PPC-annonsering, marknadsföring i sociala medier (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram med flera) och sökmotoroptimering, men det kan även handla om till exempel marketing automation, bannerannonsering och e-postmarknadsföring.

Att bara driva trafik till sin webbplats kan vara lyckosamt, men oftast inte. För att ta reda på vilken trafik som är lönsam och konverterar använder vi olika uppföljningsmetoder via webbanalys.

Webbanalys och konverteringsanalys

Vi gissar inte, vi vet. Åtskilliga är de uppdragsgivare som haft liten eller ingen kontroll över den trafik som kommit till webbplatsen innan de började arbeta med oss. Vi hjälper våra kunder med att definiera nyckeltal och mål som vi sedan använder för att optimera webbplatsens trafik, hela flödet från de trafikdrivande aktiviteterna till det som händer på själva webbplatsen och det som gör att man väljer att lämna webbplatsen. Vi arbetar med både externa och interna webbplatser.

När man kommit en bit kan man börja med mer avancerad optimering och konverteringsanalyser genom att använda andra verktyg som A/B-tester eller multivariabla tester.

Webbråd och kontinuerligt uppföljningsarbete

Webbanalys är liksom förvaltning av en webbplats ett kontinuerligt arbete. Det är viktigt att man bygger upp en struktur för att säkerställa att webbanalysarbetet inte blir något man bara gör ibland. Ett sätt är att boka upp kontinuerliga webbanalysmöten eller webbråd som vi kallar dem på Avantime.

På webbråden hjälper vi våra uppdragsgivare med att bland annat ta fram nyckeltal och tolka den information som finns i webbstatistiksystem (till exempel Google Analytics eller Adobe SiteCatalyst). Webbråden är mycket uppskattade bland våra uppdragsgivare och de präglas av en hög grad av kunskapsöverföring. Läs mer om webbråd.

Implementering och utbildning

I många fall hjälper vi även våra uppdragsgivare med att implementera och vidareutveckla webbstatistiksystem som Google Analytics och Adobe SiteCatalyst. Man kan få ut ganska mycket bara genom att installera en standardversion av ett statistikverktyg, men det finns ännu större möjligheter om man gör mer mätningar.

För dig som vill lära dig mer om webbanalys och mer specifikt handhavande i webbstatistikverktyg som Google Analytics och Adobe SiteCatalyst så erbjuder Avantime öppna och anpassade utbildningar.